« Tagasi

Elva Vallavalitsus toetas omaalgatust ligi 375 000 euroga

Elva Vallavalitsus kinnitas 2020. aasta projektitoetuste ja tegevustoetuste jaotuse. Selleks aastaks on projektitoetustele ette nähtud summa 90 000 eurot ning tegevustoetustele 291 314 eurot.

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et valla jaoks on väga oluline omaalgatuse toetamine. „Meie inimestel on palju säravaid mõtteid, mida tuleb kindlasti toetada, sest nende inimeste panus kohalikku ellu on märkimisväärne." Tänu omaalgatusele toimub Elva vallas mitmeid põnevaid sündmusi, võistlusi jm, mis rikastavad kohalikku kultuuri- ja spordivaldkonda.

Projektitoetuste summast jagati eri projektide vahel ära 83 390 eurot. Reservi jäi seega 6 610 eurot, millest saab taotleda toetust projektidele, mida ei olnud võimalik taotluste esitamise tähtajaks ette näha. Samuti saab aasta läbi taotleda investeeringuprojektide omaosalust.

Elva valla projektitoetuste korra järgi jagunevad projektid kolmeks – esindusüritused, investeeringuprojektid ning muud projektid.

Elva valla 2020. aasta rahastuse saanud esindusüritusi on kokku kümme ning kokku toetatakse neid 33 200 euroga. Esindusüritused on: Eesti Hip Hop Festival 2020, Rock@Ulila 2020, 47. Tartu Maraton, 23. Tartu Rattamaraton, 39. Tartu Rattaralli, 38. Tartu Maastikumaraton, Elva Südaööjooks, Elva Kohvikutepäev, konverents laste- ja peredega töötavatele asjatundjatele ning FC Elva Jalgpallifest 2020.

Valla toetus investeeringuprojektidele on kuni kümme protsenti, kui põhitaotlus esitatakse mõnele teisele rahastajale. Investeeringuprojekti toetusi kinnitas komisjon kogusummas 2 650 eurot. Toetusi anti Puhja kiriku lühtrite restaureerimiseks, valve- ja tulekaitsesignalisatsioonisüsteemide paigaldamiseks Rõngu kirikusse ning välijõusaali loomiseks Valguta tiigi äärde.

Peale selle määrati toetus 68 projektile kogusummas 47 540 eurot. Projektide hulgas on spordivõistlusi, konverentse, perepäevi ning muid põnevaid üritusi ja tegevusi.

Elva Vallavalitsus eraldas tegevustoetustele 291 314 eurot, sellest sporditegevuste toetuseks 235 969 eurot, kultuurikollektiividele 42 005 eurot ja muudele mittetulundusühingutele 13 340 eurot.

Sporditegevuse toetused jagunevad 15 spordiklubi vahel. Toetuse summa koosneb palgatoetusest ja pearahadest. Peale selle said kolm spordiklubi täiskasvanud esindusvõistkonna toetust meistrivõistlustel osalemiseks.

Tegevustoetust said 22 kultuurikollektiivi, nende toetused koosnesid baas- ja palgatoetustest. Palgatoetust said kollektiivid, kes osalevad laulu- ja tantsupeo protsessis.

Muude mittetulundusühingute osas said toetust 20 taotlejat. Jätkuvalt sai toetust Pillimuuseum, Lendteater, kogudused ja paljud teised aktiivsed mittetulundusühingud.

Nii projektitoetuste kui ka tegevustoetuste saajate ja neile eraldatud summadega saab tutvuda valla kodulehel: https://www.elva.ee/projektitoetused1 ja https://www.elva.ee/tegevusteotused.

Lisainfo:

Marika Saar, abivallavanem
marika.saar@elva.ee või tel 522 7013


Margit Kink, kultuurispetsialist
margit.kink@elva.ee või tel 5855 3137