« Tagasi

Elva Vallavalitsus suunas avalikule väljapanekule Kiriku parkla krundi detailplaneeringu

Elva Vallavalitsuse 28. jaanuari istungil võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Rõngu aleviku Kiriku parkla krundi detailplaneering.

Planeeringuga määratakse krundi kasutamise sihtotstarbeks päästeteenistuse ja korrakaitse asutuse maa ning nähakse ette ühe päästeteenistuse- või büroohoone ehitamine. Detailplaneering on praegu kehtiva Rõngu valla üldplaneeringuga kooskõlas.

Avalik väljapanek toimub 17. veebruarini 2020 Elva Vallavalitsuse Rõngu teenuskeskuses (Valga mnt 9/1 Rõngu alevik). Planeeringuga saab tutvuda ka valla kodulehel: elva.ee/detailplaneeringud.

Väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringu kohta esitada arvamusi, palume need saata vallavalitsuse e-aadressile elva@elva.ee.