Elva vallavalitsus sõlmis Elva Pika tänava rekonstrueerimise lepingu

Elva vallavalitsus sõlmis riigihanke võitnud ettevõttega Asfaldigrupp OÜ Elva Pika tänava rekonstrueerimise lepingu, mille maksumus on 1 317 600 eurot. Ehitustöödega alustatakse esimesel võimalusel. Elva vald sai projekti elluviimiseks toetust ka riigilt.

Rekonstrueerimistööde käigus uuendatakse Elva linna läbiva transiittee asfaltkate koos aluskihtidega. Rajatakse sadeveekanalisatsioon ja uus tänavavalgustus. Liiklejate ohutuse tagamiseks rajatakse sõiduteest eraldi kergliiklustee, mis hakkaks tulevikus ühendama Tartu mnt kergteed raudteejaamaga.

Rekonstrueerimistööde käigus muutub tänav kitsamaks, sest olemasolev sõidutee annab praegu kohati välja neljarealise tee mõõtmed. Kergliiklustee äärde tekib ka haljastusriba.

Elva vald sai Pika tänava rekonstrueerimiseks riigilt toetust 477 699 eurot riigihalduse ministri 15.05.2020 vastu võetud määruse "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" alusel. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi antud määruse „Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetus andmise põhimõtted" alusel saadi toetust 738 962 eurot. Elva valla omafinantseeringu suurus on 100 937 eurot.

Elva vald hankis ehitustööd riigihangete registri vahendusel ning hanke eesmärk oli sõlmida peatöövõtukorras leping tänava täielikuks rekonstrueerimiseks. Hanke võitis Asfaldigrupp OÜ, kelle pakkumine oli odavaim ning kelle pakkumus vastas igati hankija sätestatud tingimustele. Tööde tegemise aluseks on Roadplan OÜ koostatud projekt.

Elva vallavalitsus teavitab valla infokanalites eraldi ehitustööde algusest, samuti antakse võimalikest teelõikude sulgemisest aegsasti teada.

Lisainfo:
Hegri Narusk, vallamajandusosakonna juhataja
hegri.narusk@elva.ee või tel 512 9072Info Elva valla lumeolude kohta

Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!