Elva Vallavalitsus otsib hankespetsialisti

Elva Vallavalitsus võtab tööle täistööajaga hankespetsialisti, kelle peamine ülesanne on valla hangete ettevalmistamise korraldamine. Kandideerimistähtaeg 25. august, tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Kandidaadilt oodatakse kõrgharidust (soovitavalt ehitus- või õigusalane), teadmisi tööks vajalikest õigusaktidest, varasemat töökogemust teenistuskoha valdkonnas ning töökohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitlemise oskust.

Kandideerimiseks palutakse esitada CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga ja koopia haridust tõendavast dokumendist hiljemalt 25. augustiks e-aadressil elva@elva.ee või Kesk 32, Elva linn, Elva vald.

Lisainfo konkursi ja kandideerimise kohta leiate SIIT.