« Tagasi

Elva vallavalitsus ootab kandidaate haridustöötajate tunnustamiseks

Elva vallavalitsus ootab kuni 20. septembrini kandidaate haridustöötajate tunnustamiseks. Haridustöötajate tunnustamiseks saab esitada avaldusi 20. septembrini e-keskkonnas, SIIN (vt "tunnustused").
 
Elva vald annab välja järgmised haridustöötajate aunimetused:
  • Aasta hariduse tegu
Aunimetus antakse üle Elva valla haridusasutusele, isikule või kollektiivile, kes on kaasa aidanud haridusvaldkonna üldisele arengule. Tegu on parandanud, uuendanud ja väärtustanud haridussüsteemi ning toonud haridusasutusele tuntust ja kujundanud positiivset mainet.
  • Aasta hariduse sõber
Aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kes on oma tegevusega arendanud ja toetanud õppeasutuste koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega, toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või praktika korraldamisel ja läbiviimisel, toetanud õppeasutusi õppe arendamisel ja kaasajastamisel, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel ühiskonnas.
  • Aasta noorõpetaja
Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on noor, inspireeriv ja uuendusmeelne ning on töötanud Elva vallas õpetajana kuni kolm aastat.
  • Aasta kooliõpetaja
Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule.
  • Aasta klassijuhataja
Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud oma klassi õpilaste individuaalsele, sotsiaalsele arengule ja ühtsustunde loomisele.
  • Aasta lasteaiaõpetaja
Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule.
  • Aasta huvihariduse õpetaja
Aunimetuse eesmärk on tunnustada õpetajat või huviringi juhendajat, kes on loonud eeldusi noore mitmekülgseks arenguks ja toetanud seeläbi noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.
  • Aasta tugispetsialist
Eesmärk on tunnustada logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või eripedagoogi, kes on aidanud kaasa lapse või noore individuaalsele ning sotsiaalsele arengule või on kujundanud organisatsioonisisest koostööd.
  • Aasta taustajõud
Eesmärk on tunnustada abiõpetajat, õpetaja abi, tugiisikut või teist haridusasutuses töötajat, kes on toetanud lapsesõbraliku õppe- ja kasvukeskkonna loomist.
 
Valdkondlikud laureaadid otsustab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Laureaatidele antakse üle meene ja tänukiri oktoobris toimuval pidulikul tänuüritusel. Täpsema info ja statuudi leiate SIIT
 

Lisainfo:

Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee või tel 730 9899

 Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!