« Tagasi

Elva vallas hakkab kehtima uus „Autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks toetuse andmise kord“

Määrusega kehtestatakse Elva valla eelarvest Elva valla territooriumil asuvate korterelamute autoparklate ja korterelamute ning eramute jäätmemajade ehitamiseks toetuse andmise kord.

Uues määruses laieneb jäätmemajade ehitamiseks toetuse taotlejate ring. Varasemalt on jäätmemajade puhul toetatud ainult korterühistute jäätmemajade rajamist. Elva vallas on hajaasustuses piirkondi, kuhu on jäätmeveokil halbade teeolude tõttu raske juurde pääseda või puudub ümberkeeramise võimalus. Lisaks on vallas ka mitmeid aiandusühistuid (nt Vehendi küla), kus kinnistud on tihedalt koos, mistõttu oleks otstarbekam ja säästvam jäätmeid üle anda ühist mahutit kasutades. Hajaasustuses on toetust võimalik taotleda vähemalt kolmel lähedal asuva kinnisasja omanikul esitades selleks ühine taotlus.

Autoparklate toetuse taotlemine ei muutu. Autoparklate rajamise toetuse osas toetuse saajate hulka ei laiendatud. Seda toetust saavad endiselt taotleda korteriühistud.

Uus määrus hakkab kehtima alates 4.aprillist 2022. Elva valla eelarvest eraldatud toetuse suurus on jäätmemaja ja autoparkla ehitamisel kuni 50% kogumaksumusest. Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt valla eelarves selleks ette nähtud rahaliste vahendite piires. Taotlused, mis on esitatud tiheasustusaladel paiknevate autoparklate või jäätmemajade ehituseks rahuldatakse eelisjärjekorras.

Taotluse vorm on leitav SIIT või esita taotlus elektroonselt SPOKU keskkonnas. 

Loe täpsemalt: Korteriühistule autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks toetuse andmise kord 

 

Lisainfo:

Margit Berg-Jürgens, keskkonnaspetsialist
margit.berg-jurgens@elva.ee / 53052500Sündmused

Piirkonnakogude 2022 hääletuse vahelduva tekstiga pilt.

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi