Elva valla noorte omaalgatusfondi taotluste esitamise tähtaega pikendati

Elva valla noorte omaalgatusfondi taotluste esitamise tähtaega on pikendatud. Taotlusi saab esitada 22. aprillini.

Kõikidel rahvastikuregistri järgi Elva vallas elavatel noortel vanuses 7-26 eluaastat on võimalus taotleda Elva valla noorte omaalgatuse fondist rahalist toetust. Taotlusi oodatakse 22. aprillini (tähtaeg pikendatud).

Rahalist toetust saavad taotleda 7-26aastased füüsilised isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Elva vald. Samuti on võimalik toetust taotleda noorteühendusel, mis on formaalne või mitteformaalne ühendus või seltsing, mis tegutseb Elva vallas.

Toetuse määr on ühe omaalgatusprojekti kohta kuni 600 eurot.

Taotluses tuleb esitada järgmised andmed:

  • taotleja nimi ja isikukood või registrikood;
  • elukoha või tegevuskoha aadress, telefon ja e-posti aadress;
  • pangakonto andmed;
  • projekti nimi, toimumise aeg ja koht;
  • taotletav summa;
  • projekti sisu ja eesmärgi kirjeldus, osalejate arv jms;
  • projekti eelarve;
  • projekti teavitusplaan.

Toetust saab taotleda e-keskkonnas, SIIN.

NB! Kui Sa vajad taotluse täitmisel abi, siis pöördu oma huvijuhi, noortekeskuse noorsootöötaja, noortevolikogu liikme või vallavalitsuse kultuurispetsialist Margit Kingi poole.

Loe rohkem valla kodulehelt SIIT.