Elva valla noored saavad oma projektidele taas rahalist toetust taotleda

Elva valla noored saavad oma projektidele taotleda rahalist toetust Elva valla noorte omaalgatusfondist. Taotlusi saab esitada 1. novembrini.

Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. Oodatud on eelkõige projektid, kus kasusaajateks on peale projektikirjutajate võimalikult paljud kohalikud noored. 

Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing või vähemalt 7-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastaste isikute noortegruppi peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks teovõimeline isik. 7-18aastane füüsiline isik võib toetust taotleda seadusliku esindaja vahendusel.

Toetust saab taotleda:

  • Elva valla SPOKU-keskkonnas, SIIN.
  • Saates taotluse paberkandjal Elva Vallavalitsuse aadressile Kesk 32, Elva.

Kui vajad taotluse täitmisel abi, siis pöördu oma huvijuhi, noortekeskuse noorsootöötaja, noortevolikogu liikme või kultuurispetsialist Karmen Moonti poole.

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2021-2022 ette nähtud Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord asub SIIN.


Lisainfo:
Karmen Moont, kultuurispetsialist
karmen.moont@elva.ee 

 

 

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!

Tartu MAratoni klassik