« Tagasi

Elva vald taotles hoolekandeteenuste osutamiseks Riigi tugiteenuste keskuselt toetust ja sai positiivse vastuse

Elva vallavalitsus taotles Euroopa Sotsiaalfondi meetmest "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" toetust, millele sai Riigi tugiteenuste keskuselt positiivse otsuse.

Elva valla projekti "Hoolekandeteenuste osutamine Elva vallas" kogukulud on 342 732 eurot, toetust saadi 85% projekti abikõlblikest kuludest, mille suurus on 291 321 eurot. Elva valla omaosalus on 15% ehk 51 411 eurot.

Projekti tegevused toimuvad 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2022.

Projektiga laiendatakse ja tagatakse jätkusuutlik koduteenus, tugiisikuteenuse ja intervallhooldusteenuse osutamine. Samuti korraldatakse integreeritud hoolekandeteenus ning võimaldatakse nõustamisteenuseid ja tugigruppe Elva vallas.

Hoolekandeteenused vähendavad hoolduskoormust või toimetulekuraskusi, aitavad hoolduskoormusega või erivajadustega inimestel tööturule siseneda või tööturul püsida. Samuti parandab teenus inimeste toimetulekut ja võimaldab hooldusvajadusega inimesel kauem oma kodus elada. 

Lisainfo:
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja
milvi.sepp@elva.ee