« Tagasi

Elva vald sai toetust biokonteinerite ja kiirkompostrite soetamiseks

Hiljemalt 2023. aasta lõpuks muutub Elva vallas kohustuslikuks biojäätmete ehk aia- ja köögijäätmete üleandmine jäätmevedajale või alternatiivina kinnistusisene kompostimine. Elva vald taotles toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) jäätmete liigiti kogumise lahendamiseks ning sai positiivse rahastusotsuse. Esialgsete plaanide kohaselt soetatakse toetuse abiga 122 kiirkompostrit ja 106 biofilterkaanega biojäätmete konteinerit.

Kodukompostreid ja biojäätmete konteinereid saab taotleda Elva vallas asuvatele kinnistutele, mis on liidetud korraldatud jäätmeveoga ja kus on olemas rahvastikuregistri andmete kohane elukoht vähemalt ühel isikul. Eelisjärjekorras saavad kompostreid taotleda tiheasustusaladel elavad elanikud (nt Elva linn, Rõngu alevik, Käärdi alevik, Rannu alevik, Puhja alevik). Taotlemise täpsemad tingimused avaldame koos taotlusvooru avamisega, mille algus sõltub hanke edukusest. Vastavalt teiste valdade praktikale käib aga kompostrite ning konteinerite jagamine lepingu alusel ning väikese omafinantseeringu toel.

Kindlasti ei pea kodukompostrite ning biojäätmete konteinerite omanikud muretsema kui neil ei ole eelnevaid teadmisi komposteerimisest. Projekti raames toimub ka komposteerimiskoolitus ning on välja töötatud juhendid ning flaierid asjakohase infoga.

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest 34 981,82 euroga. Projekti eeldatav kogumaksumus on 41 721,60 eurot.

 

Lisainfo:
Margit Berg-Jürgens
Margit.berg-jurgens@elva.ee / 5305 2500

 

 

 Sündmused

Piirkonnakogude 2022 hääletuse vahelduva tekstiga pilt.

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi