Elva vald alustas Kentsi paisjärve taastamistöödega

Elva vallas Annikoru külje all alustatud Kentsi paisjärve puhastustöödega rekonstrueeritakse pais ja paisutatakse Kentsi paisjärv orienteeruvas mahus enam kui 40 hektarit. Tööde maksumus on 693 312 eurot.

Esimeste tööde käigus eemaldatakse võsa ning järve põhjast kaevatakse seal aastakümneid kogunenud setted, misjärel paraneb oluliselt järve ökoloogiline seisund. Põhjasetted koondatakse ja planeeritakse kahele poole kallastele. Peale puhastustööde tuleb rajada kommunikatsioonid ja muu taristu koos väikevormidega.

Paisjärve hakkab haldama ja arendama Elva vald. Elva abivallavanem Mikk Järv ütles, et Kentsi paisjärv on seisnud 10 aastat kuivana. "Paisjärve taastamise plaane on arutatud aastaid, kuid seni on tööde alustamine jäänud rahastuse taha," sõnas Järv. 

Abivallavanem ütles, et haldusreformi käigus otsustas toonane Konguta vald riigilt saadud ühinemistoetuse suunata Kentsi paisjärve taastamisele. "Kuna Kentsi paisjärve arendamisega seotud erinevad tööd on kallid, esitas Elva vald investeeringute toetuseks rahastustaotluse Tartumaa Arendusseltsi suurprojektide vooru ja maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetmesse," selgitas Järv ja lisas, et rahastusotsused peaksid selguma lähiajal.

Kentsi paisjärve äärde on planeeritud kaks ujumiskohta liivarannaga. Ujumiskohtade juurde rajatakse ka kruusakattega parkimiskohad, mänguplatsid ja kalastuspurded ning muu vajalik inventar. 

"Koos Kentsi paisjärve taastamisega asume arendama ka turismipiirkonda. Selleks kaasatakse kohalikke ettevõtjaid ja MTÜ-sid Kavilda ürgoru puhkepiirkonna turundusvõrgustikku," rääkis abivallavanem. Tema sõnul tekib pärast paisjärve taastamist looduslikult kaunis paik, kus on võimalik veeta aktiivselt vaba aega. 

Näiteks on võimalik arendada edasi tegevusi, mis on seotud majutuse, saunarendi, toitlustuse, tarvikute rendi, loodusmatkade, discgolfi jms. "Mitmed neist toimivad tegelikult edukalt juba täna, näiteks tegutseb Annikorus tuntud discgolfi park ning saunamaja rent." 

Abivallavanema sõnul on oluline seegi, et paisjärve rekonstrueerimisega saavutatakse ka lindudele ja kaladele sobilik ökoloogiline keskkond.

Kentsi paisjärve puhastustöid teostavad ühispakkujad Mekon Ehitus, Istrup, OÜ Kraavimees ja OÜ PH Building.

Tulenevalt hanke tingimustest ja ehitustööde graafikust on tööde lepinguline valmimistähtaeg neli aastat. Kui ilmastikuolud on soodsad, võib töö valmida lühema ajaga.

Lisainfo: 
Mikk Järv, abivallavanem 
mikk.jarv@elva.ee või tel 517 0306