Elva spordihoone ja Puhja kooli ehitustööd täies hoos

Elva spordihoone ehitus on graafikus ning siiani pole suuremaid tõrkeid ette tulnud. Puhja kooli rekonstrueerimistööde puhul on tulnud trotsida projektivigu.

Elva spordihoone ehitus püsib graafikus ning siiani ei ole suuri tõrkeid ette tulnud.

Selleks, et vältida üllatusi ehitustööde ajal, tegi ehitaja kindluse saamiseks pinnase täiendavad geoloogilised uuringud. Tulemused näitasid, et hoonealune pinnas on ehitamiseks sobilik ning täiendavaid ehitustehnoloogilisi lahendusi ei ole tarvis rakendada.

Tänaseks on Elva spordihoone ehitus jõudnud etappi, kus püstitatud konstruktsioonid annavad tajutava ettekujutuse hoone mahust. Paigaldatud on kandepostid ja katusetalad. Praegu käib administratiivbloki hooneosa seinte ehitus. 

Septembriks spordihoonele katus

Septembriks on plaanis saada valmis ka hoone katus ning seejärel jätkuvad tööd hoone sees.

Spordihoone esimesele korrusele on planeeritud suur spordisaal koos riietus- ja administreerimisruumidega. Hoone teisel korrusel hakkavad paiknema jõusaal, aeroobika- ja treeningsaalid, 60 m jooksurada ning kaugus- ja kõrgushüppeala. Planeeritud on ka siserõdu soojendusjooksudeks ning pealtvaatajatele kasutamiseks.

Puhja kooli rekonstrueerimistööd jätkuvad

Hoolimata arvukatele projektivigadele, mis on tekitanud ehitustegevuses viivitusi, on ehitaja optimistlik. Ehitaja on lubanud, et hoone valmib  tähtaegselt selle aasta lõpuks, eeldusel, et enam ebameeldivaid üllatusi ei ilmne. 

Suurimad möödalaskmised projektis on seotud nõrkvoolu süsteemidega, mis ei vastanud nõuetele ning vajasid uuesti projekteerimist. Peale selle tuli projekti täiendada juurde ehitatava aatriumi konstruktiivsete lahenduste osas. Tänaseks on projektimuudatused tehtud ja ehitaja liigub töödega edasi.  

Praeguse ehituse käigus on avastatud ka hulgaliselt ehitusvigu kümne aasta tagusest fassaadisoojustusest. Paljudesse kohtadesse on fassaadikrohvi paigaldatud ilma armatuurvõrgutaAkende vahepostide sisse on jäetud vanade akende raamid, mida ei ole soojustatud ning mis  on kohati ka mädanenud.

Väiksemad probleemkohad lahendatakse ehituse käigus, kuid laiaulatuslikud parandused nõuaks kogu fassaadi avamist ning uuesti katmist. Seda antud projekt kahjuks ei käsitle ning neid töid ei võimalda teostada ka eelarve.  

Heiki Hansen
abivallavanem

Mikk Järv
abivallavanem