Elva Pika tänava rekonstrueerimise projekti avaliku tutvustamise kokkuvõte

Elva vallavalitsus korraldas 5. augustil Pika tänava põhiprojekti avaliku tutvustamise, mille eesmärk oli elanikkonnale anda ülevaade projektiga teostavatest töödest.

Projekti tutvustas OÜ Roadplan esindaja Indrek Oden ning kommenteerisid Elva vallavalitsuse esindajad: Heiki Hansen, Hegri NaruskKullo Laos ja Kristjan Vilu. Avalikust tutvustamisest võtsid osa Pika tänava äärsed kinnistuomanikud ja ettevõtte esindajad.

Koosolekul tehtud ettepanekud:

  1. Pikk tn 71Pikk tn 63 tee ääres oleva haljasala asemele näha ette autode parkimiskohad, mis on vajalikud Lendteatri ja korteriühistu kasutajatele.

  1. Suhelda korteriühistute esindajatega kortermajade ette parklate rajamise teemal ja tutvustada Elva valla võimalusi parklate rajamise toetuse osas.

  1. Luua projektiga võimalused korterelamute drenaaži juhtimiseks Pika tn sademevee torustikku.

  1. Korraldada piirnevate kinnistute teavitus ja infovahetus, et tagada probleemivaba teenuste osutamine (prügivedu, ehitustegevus jne)

  1. Kommunikeerida noortekeskuse kasutajatele ja nende vanematele parkimisvõimalusi ehituse perioodil.

Vallavalitsus arutab koostöös projekteerijaga üle parkimise võimalused ja tänaval liikumise ohutuse. Võimalusel tellitakse projekti muudatus. Lähiajal kutsutakse kokku korteriühistu esindajad ja arutatakse eraparklate rajamise ja toetamise võimalusi. Projektis on loodud ühendamise võimalused, et juhtida korterelamute drenaaž Pika tn sademevee torustikku.

Enne ehitustöid ja ehitustööde ajal teavitatakse elanikke sarnaselt nagu tehti Elva Kesk tänava rekonstrueerimisel. Noortekeskuse kasutajaid ja nende vanemaid teavitatakse parkimisvõimalustest ehituse perioodil.

Lisainfo:
Hegri Narusk, vallamajandusosakonna juhataja
hegri.narusk@elva.ee