Elva Eakate Päevakeskuse Pühajärve Spa külastused

Elva Eakate Päevakeskuse Pühajarve Spa külastused toimuvad 8. ja 22. jaanuaril 2020.

Buss valjub Arbimae bussipeatusest kell 9 ja kesklinna kaubanduskeskuse parklast kell 9.15. Vahepeatused Eha-Kirde nurgal ja Noortekeskuse (Pikk 8) ees.

Lisainfo:
Anu Uudelt
tel 518 5437