« Tagasi

Eluaseme kohandamise kolmas taotlusvoor on avatud

Erivajadusega Elva valla elanikel on võimalik taotleda eluaseme kohandamist.

Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieeni- või köögitoimingute parandamist. Eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Kohandamiseks võib olla näiteks platvormtõstuki, laetõstuki paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava, siseukse ava või lävepakuta ukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, tualettruumi (pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruum) või WC-ruumi kohandus.

Kohandada saab eluruumi, mis asub Elva valla haldusterritooriumil ning on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht. Isikul on õigus saada meetme raames ühe eluruumi kohandamise toetust ühel korral.

Taotlus koos lisadokumentidega esitada hiljemalt 4. veebruaril digitaalselt allkirjastatuna e-aadressile alo.rebane@elva.ee või paberkandjal Kesk 32, Elva linn 61507. Peale selle saab taotlust esitada vallamajas ning piirkonna teenuskeskustes. Taotluse blankett on leitav Elva valla veebilehel.

Lisainfo:
Alo Rebane
telefon 730 9894, 520 7869
e-aadress: alo.rebane@elva.ee