Elering AS rekonstrueerib Tartu-Valmiera õhuliini

Elering AS on esitanud Elva vallavalitsusele ehitusteatise Tartu-Valmiera õhuliini rekonstrueerimiseks. Elva valla territooriumil on rekonstrueeritava liinilõigu pikkus 26,94 km.

Kõik olemasolevad mastid asendatakse uutega, peale selle tõstetakse samadele mastidele paralleelselt kulgevad 110 kV õhuliinid (Tartu-Elva; Elva-Rõngu ja Tsirguliina-Valga). Asendatavad mastid paigaldatakse olemasolevate mastide asemele. Mastidele paigaldatakse kiudoptilise sidekaabliga piksekaitsetross. 

Sellest tulenevalt ehitatakse uued 110 kV haruühendused 330 kV liini koridorist Tartu, Elva, Rõngu, Tsirguliina ja Valga alajaamade ühendamiseks. Uute haruühenduste maht ja tehniline lahendus lahendatakse eraldi projektiosadena ja esitatakse eraldi köidetes projekti osadena omavalitsustele ehitusloa taotlemiseks.

Rekonstrueeritakse kogu õhuliinilõik 330 kV, mis kulgeb läbi Tartu ja Valga maakonna. 

Lisainfo:
Andres Maikov, ehitusspetsialist
andres.maikov@elva.ee või tel 504 4039 

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!