« Tagasi

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub hoiduma lindude pesitsusajal tehtavatest raietest

Kevad on käes ja linnud on alustanud pesitsemist. Sellega seoses kutsub Eesti Ornitoloogiaühing üles hoiduma pesitsevaid linde ohustavatest tegevustest kevadel ja suvel.
 
Haudelindude soodsa seisundi saavutamiseks on oluline hoiduda lindude pesitsusajal raietest ja muudest töödest, mis võivad nurjata lindude pesitsemise või pesitsemist oluliselt häirida. Sageli tehakse pesitsusajal ka linnades ja alevites erinevaid töid: puhastatakse alasid võsast, raiutakse üksikpuid jms. Suvel toimuvad sageli ka (korter)majade fassaadide renoveerimistööd. Vale ajastuse puhul kujutavad need tööd lindudele ohtu: hävida ja hukkuda võivad nii munade kui poegadega linnupesad.
 
Raietöösid soovitatakse mitte teha 1. aprillist 15. augustini. Ainult põõsaste eemaldamise puhul võib piirangu periood alata ka 15. aprillist, enne põõsaste lehtimist, ning kesta samuti 15. augustini.
 
Veekogude hooldustöödest (pilliroo, hundinuiade ja muu taimestiku eemaldamisest, aga ka sellise taimestikuga veekogude süvendamisest) hoidumise soovituslik periood on 15. aprillist 1. augustini. Kui veekogul pesitsevad veelinnud, kelle pojad ei ole selleks ajaks lennuvõimet saavutanud ning vajavad kaldataimestiku varju, tuleb tööde alustamisega viivitada 15. augustini.
 
Kortermajade fassaadide renoveerimistööde eel tuleb veenduda, et fassaadivuukides, tuulekastides ja mujal ehitise konstruktsioonides ei pesitseks kuldnokad, tihased, koduvarblased, aed-lepalinnud, piiritajad või muud liigid. Viimastel aastatel on just seoses piiritajapesade kinni krohvimisega olnud mitmeid juhuseid, kus Keskkonnainspektsiooni sekkumisel on ehitustööd ka peatatud.
 
Piiritajad alustavad pesitsemist maikuus ja hilisemad pesakonnad lahkuvad pesadest alles augusti keskel. Seega ei saa hoonetel, mida piiritajad asustavad, pesi kahjustavaid fassaaditöid teha 1. maist 15. augustini.
 
Linde kahjustavatest tegevustest palutakse teatada Keskkonnainspektsiooni telefonil 1313 või saata e-kiri aadressile valve@kki.ee.
 
Täpsustavate küsimuste puhul või nõuannete saamiseks palutakse pöörduda Eesti Ornitoloogiaühingu poole.


Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!