« Tagasi

AS Emajõe Veevärk annab teada veeteenuse hindade muutusest alates 1. veebruarist 2022

Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 141 veeteenuse hinna kehtestamine, teatab AS Emajõe Veevärk, et alates 1. veebruarist 2022 hakkavad kehtima uued hinnad vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest.
 
Konkurentsiamet on otsusega 10.12.2021 nr 9-3/2021-012 kooskõlastatud AS Emajõe Veevärk uued veeteenuse hinnad: 
 
  Hind kuni 31.01.2022 Hind alates 01.02.2022
Nr. Tegevuspiirkonnad välja arvatud Elva Linn hind km-ta hind km-ga hind km-ta hind km-ga
1. tasu vee eest 1,229 1,475 1,331 1,597
2. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp 1,780 2,136 1,938 2,326
3. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp 2,194 2,633 2,664 3,197
 
Nr. Elva linna tegevuspiirkond hind km-ta hind km-ga hind km-ta hind km-ga
1. tasu vee eest elanikele 1,209 1,451 1,313 1,576
2. tasu vee eest ettevõtetele 1,268 1,522 1,365 1,638
3. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest elanikele 1,700 2,040 1,868 2,242
4. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest ettevõtetele 2,020 2,424 2,148 2,578
5. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp 2,194 2,633 2,664 3,197

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veehinna muutuse peamine põhjus on väga volatiilne ja järsult kasvanud elektrienergia hind. AS Emajõe Veevärk on opereerinud vastavalt Konkurentsiameti 24.11.2020 tehtud otsuse nr 9-3/2020-012 põhjal kehtestatud veehinnaga järjepidevalt 12 kuud.
 
Kuna aasta tagasi veeteenuse hinnataotluse koostamise ajal oli elektribörsi Nord Pool 12 kuu keskmine börsihind võrreldes tänasega väga madal (33,54 EUR/MWh) siis hetkel kehtivas veehinnas on elektrikulu oluliselt alahinnatud. Konkurentsiamet lubab veehinnas kajastada
viimase 12 kuu keskmist elektri börsihinda. Pärast uue veehinna kehtestamist 2020 novembris on elektrihind kõigil kuudel püsinud
kõrgemana kui see oli veehinna taotluse ajal veehinnas lubatud.
 
Aasta 2021 detsembris tehtud Konkurentsiameti otsuse kohaselt lubati AS Emajõe Veevärk veehinda lülitada elektrihind 98,72 EUR/MWh mis on endiselt madalam kui on olnud viimase kolme kuu keskmine börsihind. Kuna elektrikulu moodustab AS Emajõe Veevärk kogukuludest ligikaudu 25% siis antud sisendi kallinemine toob paratamatult kaasa ka veehinna kallinemise, kuna meil on kohustus tagada elutähtsa teenuse jätkusuutlikkus, siis ei ole võimalik elektrikulu suurenemist katta investeeringute raha arvelt.
 
Arvestades, et elanik tarbib keskmiselt 70 liitrit ööpäevas ehk 2,2 kuupmeetrit kuus siis kulu suurenemine pärast hinnatõusu inimese kohta on 0,68 eurot koos käibemaksuga. Kui Tartu maakonnas oli 2020. aasta andmetel leibkonnaliikme sissetulek 842 eurot siis uute hindade alusel kujunev kulu leibkonnaliikme kohta on 8,6 eurot ehk 1% leibkonnaliikme sissetulekust. Eestis aktsepteeritakse kulu kuni 2,5% ja Euroopas kuni 4%.
 
 
 
Pilt: pixabay.com


Sündmused

Piirkonnakogude 2022 hääletuse vahelduva tekstiga pilt.

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi