« Tagasi

Arengukava koostamine on alanud

Elva valla meeskond on alustanud Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia loomise protsessi. Esimene teemakohane seminar toimus 1.märtsil Elva Matkakeskuses, kus koostöös konsultant Rivo Noorkõivuga pandi paika üldised põhimõtted arengukava koostamiseks.  Elva valla arengukava- ja eelarvestrateegia koostatakse aastateks 2019-2025. Võrreldes varasemaga on uudne see, et arengukava ja eelarvestrateegia koondatakse üheks dokumendiks.

Arengukava koostamiseks on moodustatud viis valdkondlikku töörühma: haridus, noorsootöö ja sport; kultuur- ja kogukonnad; planeerimine ja heakord; vallamajandus (taristu, heakord, keskkond) ja ettevõtluse- ja turismi töörühm ning juhtrühm, kes vastutab kogu protsessi eest. Arengukava koostamise raames saavad toimuma mitmed avalikud arutelud, arengukavasse annavad omapoolse sisendi ka piirkonnakogud ja volikogu komisjonid. Märtsikuu jooksul alustame ideekorjega, kus iga vallakodanik saab oma mõtted Elva valla arengu teemadel kirja panna. Täpsem info Elva valla veebilehe www.elva.ee ja Infolehe vahendusel.

Lisainfo arengukava koostamise protsessi kohta: Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee või 58137086)

 

Kertu Vuks

Arengu-ja planeeringuosakonna juhataja