Aino Järvesoo nimeline auhind ootab kandidaate

23. oktoobrini oodatakse kandidaate Aino Järvesoo auhinnale. Konkursi kuulutas välja rahvastikuminister 23. septembril koos sihtasutusega Pere Sihtkapital. Auhinnafond on kokku 25 000 eurot ja see antakse välja kandidaatidele, kes on Eesti rahva edasikestmise ja eestluse hoidmisega ühiskonnas või meedia vahendusel eriliselt silma paistnud. 

"Meie hulgas on inimesi, kes töötavad iga päev selle nimel, et Eesti kultuur, keel ning rahvus püsiks. Auhinnaga soovimegi tunnustada ja esile tuua neid, kes on panustanud Eesti rahvuse edasikestmisse ja arengusse nii Eestis kui välismaal või paistnud silma Eesti rahva ja kultuuri kestmise teema asjatundliku ja sisuka käsitlemisega meedias," kirjeldas auhinna statuuti rahvastikuminister Riina Solman.

Üheks selliseks inimeseks oli ka professor Aino Järvesoo, kelle sünnist möödus tänavu 23. septembril 110 aastat. Järvesoo oli suure missioonitundega naine. Tema soov oli, et Eesti rahvaarv kasvaks ning ta panustas selle eesmärgi saavutamiseks suure osa oma ajast ja varast. 

"Professor Järvesoo lähtus oma tegevuses kahest suurest mõttest - suurendada sündimust ning et juba sündinud lapsed kasvaksid haritud inimesteks. Nendest põhimõtetest lähtutakse rahvastikupoliitika kujundamisel tänagi," lisas Solman.

Järvesoo nimeline auhind antakse üle tänavu 27. novembril kolmes kategoorias:

  • kandidaadile, kes on oma elutööga pikaajaliselt ja silmapaistvalt panustanud Eesti rahva edasikestmisse ja arengusse, sh lastega perede heaolu, rahva tervise, inimeste annete arendamise või üleilmse eestlusega seoses;
  • kandidaadile, kes on ajakirjanduses või muudes meediakanalites paistnud silma Eesti rahva ning eestluse kestmise teema asjatundliku ja sisuka käsitlemisega; 
  • kandidaadile, kes on oma tegevusega silmapaistvalt panustanud eestluse kestmisesse ja arengusse välismaal.

„Teeme siseministeeriumiga tihedat koostööd rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkuse kindlustamisel ning koostöös Aino Järvesoo auhinna välja andmine on loogiline osa meie ühistest tegevustest," avas koostöö tagamaid Pere Sihtkapital SA tegevjuht Ants Frosch. Ta lisas, et Järvesoo nimelise auhinna väljaandmine on väga hea põhjus tuua avalikku arutellu taas meie rahvastiku kestlikkuse ja rahvusriigi teemad. 

Järvesoo nimelise auhinna fond on kokku 25 000 eurot. Kandidaadi, kategooria ja auhinna väärtuse otsustab sihtasutus Pere Sihtkapital, kes esitab vastava ettepaneku ministrile otsustamiseks.

Pere Sihtkapital on 2019. aastast tegutsev rahvastikupoliitika valdkonna mõttekoda Eestis, kes on partneriks valitsusele, avalikule- ja erasektorile ning laiemale üldsusele. Pere Sihtkapitali eesmärk on aidata kindlustada Eesti rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkus. Eesmärk tugineb põhiseadusele, mille kohaselt peab riik tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.

Vabas vormis ettepanekud kandidaatide kohta on oodatud kuni 23. oktoobrini Pere Sihtkapitali e-posti aadressile pere@peresihtkapital.ee.

Esitatud nominente tunnustab rahvastikuminister koos sihtasutuse esindajaga tänavu 27. novembril Riigikogu Valges saalis. 

Rohkem infot Aino Järvesoo ja temanimelise auhinna üleandmise kohta on leitav siseministeeriumi veebilehel ning SA Pere Sihtkapitali veebilehel. 

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!