« Tagasi

13. novembril toimus Elva valla haridusasutuste hoolekogude seminar

13. novembril toimus Elva valla lasteaedade, koolide ja huvikoolide hoolekogude esindajate teine seminar. Seminaride eesmärk on hoolekogu liikmeid võimestada, innustada kaasa mõtlema ning tõsta nende motivatsiooni.

Esimene kohtumine toimus selle aasta veebruaris meeskondade treeneri ja strateegianõustaja Martin Tiidelepa osalusel. Ühiselt arutleti selle üle, kas lapsevanem mõistab praeguse kooli eesmärke ja kuidas kaasata lapsevanemaid lasteaia ja kooli protsessidesse. Tõdeti, et hoolekogu saab kaasa aidata majade arendamisel, tegevuste planeerimisel ja info jagamisel. Tänases koolis hindavad õpilased ja õpetajad eriti vaimse keskkonna kvaliteeti, milleks on heaolu ja koolirõõm.

Novembrikuist aruteluõhtut korraldasid Mare Tamm ja Liis Lehiste Elva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnast. Seminaril jagati osalejatele Hoolekogude ABC infovoldikud ja anti ülevaade hoolekogude tööd puudutavatest õigusaktidest. Head praktikat jagasid Rannu hoolekogu esindajad Aide Raal ja Anu Uibo. Seminaril osales kokku 27 hoolekogu liiget 16st erinevast haridusasutusest. 

 Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!