« Tagasi

11. septembril toimub vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetusmeetme infopäev

Elva vallavalitsus korraldab koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega (KIK) sel reedel, 11. septembril kell 16 teabepäeva, kus tutvustatakse eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetusmeedet. Infopäev toimub Elva kultuurikeskuses, üritusele ei ole vaja eraldi registreeruda. 

Teabepäeval osalevad KIK-i projektikoordinaatorid, kes selgitavad eraisikute toetusmeetme tingimusi, vastavad osalejate küsimustele ning võtavad paberkandjal vastu taotlusi. Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks isikutele, kelle majapidamine asub reoveekogumisalas.

Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud. Aadressi või katastritunnuse järgi saab kontrollida, kas teie elamu asub toetataval alal, saate vaadata siin: https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

Kui varasemalt oli toetust võimalik küsida vaid Elva reoveekogumisalal, siis nüüd laieneb toetusmeede ka väiksematele reoveekogumisaladele.

Elva valla reoveekogumisalad on: Elva linn, Ulila alevik, Rõngu alevik, Rämsi küla, Rannu alevik, Puhja alevik, Palupera küla, Kureküla alevik, Hellenurme küla, Annikoru küla ja Aakre küla. 

Soovitused toetuse taotlemiseks

Toetuse suurus on keskmiselt kaks kolmandikku tööde maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuse summad jäävad vahemikku 1132–3792 eurot.

Elva vallas on vee-ettevõtja AS Emajõe Veevärk. Soovitame eelnevalt liitumissooviga pöörduda vee-ettevõtja poole, kes väljastab toetuse saamiseks vajalikud dokumendid. Liitumistaotlust saab vormistada veebilehel www.evv. ee/liitumine või paberkandjal AS Emajõe Veevärk kontorites Tartus, Sõbra 56, tööpäevadel 8-17 ja Elvas Puiestee 13, iga kuu teisel kolmapäeval kell 9-15.

KIK-ile saab taotlust esitada e-toetuste keskkonnas, KIK-i kodulehel avaldatud taotlusvormil e-posti teel (info@kik.ee) või posti teel paberkandjal (Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn 10117). Täpsem info toetuse kohta on leitav KIK-i koduleheküljelt kik.ee.

Kontaktid:
Emajõe Veevärk, Kädi Jõgi, 731 1840, kadi@evv.ee
Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kadri Haamer, tel 6 274 183, kadri.haamer@kik.ee
Elva vallavalitsus, Allan Allik, arendusspetsialist, tel 5669 4684, allan.allik@elva.ee