« Tagasi

1. oktoobrini on võimalik esitada taotlusi huvihariduse transpordi hüvitamiseks

„Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas 2019.2020. aastaks on ette nähtud transpordikulude määramise ja maksmise kord", mis reguleerib riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena transporditoetuste määramist ja maksmist.

Toetust eraldatakse rahvastikuregistri andmetel Elva vallas elavate 7–19-aastaste noorte transpordikulude hüvitamiseks sõiduks huvikoolidesse ja huviringidesse, kui huvialaga tegelemise koht asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit ja huvialaga tegelemise kohta puudub tasuta ühistransport sobival ajal.

Toetust saab taotleda lapsevanem ka juhul kui piirkonnas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust või kui sarnast huviala ei osutata noore üldhariduskooli või tema elukoha piirkonnas. Teise kohaliku omavalitsuse huvikoolis või huviringis osalemiseks võib toetust saada tingimusel, et see asub õppuri elukohale lähemal kui Elva valla sama huviala pakkuv huvikool või huviring.

Toetus määratakse ühe noore kohta 30 eurot kuus perioodil septembrist maini. Kui huvikoolis või huviringis käib ühest perest kaks või enam noort, siis määratakse toetust iga järgneva noore eest 15 eurot kuus. Toetuse taotlemiseks esitab noor või tema seaduslik esindaja haridus- ja kultuuriosakonnalehiljemalt 1. oktoobriks. Taotluse saad esitada Elva valla SPOKU-keskkonnas, SIIN.

Rohkem infot toetuse kohta leiate SIIT

Lisainfo:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.eeElva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!