« Tagasi

Valminud on Puhja vana koolimaja tehnilise seisukorra eksperthinnang

Valminud on Puhja vana koolimaja hoone eksperthinnang, mis annab ülevaate 86 aastat vana hoone seisukorrast ning esitab soovitused edasisteks tegevusteks. Lisadokumendina on valminud ka põhjalik seeneproovide eksperthinnang.

Elva abivallavanem Kertu Vuks sõnab, et Puhja vana koolimaja seisukorra hindamine oli vajalik, et selgitada välja, milliseid tulevikuplaane hoone planeerida võimaldab: „Kuna tegemist on Puhja piirkonnale suure väärtusega hoonega ning vana koolimaja tuleviku teemal on Puhja kogukonnaga toimunud ka mitmeid arutelusid, siis oli oluline teada saada, millises seisukorras endine koolimaja on ning milliseid perspektiive see tulevikuvisioonideks üldse võimaldab. Tänaseks oleme valminud eksperthinnangut analüüsinud juba koos Puhja piirkonnakoguga ning kindlasti tuleb veel avalikke arutelusid hoone tuleviku teemal."

Eksperthinnangu on koostanud Tarindiprof OÜ vastavalt Elva vallavalitsuse riigihanke tehnilisele kirjeldusele. Ekspertiis sisaldab ka fotosid nii hoone ajaloost kui ka seisukorrast tänasel päeval.

Ekspertiisi hinnangul nõuab hoone tehniline seisukord olulises mahus rekonstrueerimis- ja ehitustööde teostamist. Tööde kogumaksumus oleks hinnanguliselt 2,3 miljonit eurot. Ekspertiis on toonud võrdluseks, et samaväärne oleks näiteks uue, kaasaegse ja energiatõhusa lasteaia ehitus, mille hinna sees on ka mööbel ning õueehitised ja mänguväljakud. „Kindlasti ei ole eesmärk uue hoone ehitamise lahenduse korral, et see oleks just lasteaed, vaid tegemist on ekspertiisi poolt esitatud ühe võimaliku näitega, missugune uus avalikus kasutuses olev hoone oleks võimalik samaväärse maksumusega rajada," täpsustab abivallavanem Kertu Vuks. „Rekonstrueerimise või lammutamise valik tuleb langetada olemasoleva hoone alles jäänud prognoositavast kasutuseast ja hoone funktsionaalsuse taastamisele kuluvast investeeringust. Kindlasti langetame need otsused koostöös Puhja kogukonnaga."

Puhja vana koolimaja hoone eksperthinnanguga saab tutvuda SIIN ning seeneproovide eksperthinnanguga saab tutvuda SIIN

Dokumentidega saab tutvuda ka Puhja teenuskeskuses kohapeal (Elva tee 1, Puhja).

 

Lisainfo:
Jaanika Saar, vallaarhitekt
jaanika.saar@elva.ee / 5348 1114

 

 


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi