« Tagasi

Vallavalitsuse kohtumised eakatega jätkuvad

Kevadel tegi Elva vallavalitsus algust eakatega kohtumistega, kus iga piirkonna seenioritega saadi kokku, et rääkida vabas vormis päevakajalistest teemadest ning anda võimalus küsida küsimusi.
 
Märtsikuus kohtuti Rõngu, aprillikuus Rannu ning maikuus Elva linna eakatega. Suveperioodil jäid kohtumised pausile, kuid nüüd kutsume taas eakaid järgmisele kokkusaamisele!
 
Ootame kõiki eakaid 26. septembril kell 13 Puhja Seltsimajja. Ette registreerima ei pea – tule lihtsalt kohale!
 
Mida varasematel kohtumistel arutatud on?
 
Rõngu piirkonna eakad küsisid küsimusi näiteks ühis- ja sotsiaaltranspordi korralduse kohta, andsid teada erinevate piirkondade ja külade heakorramuredest, uurisid valla eelarve kokkupanemise protsessi kohta ning jagasid ideid, milliseid üritusi nad sooviksid Elva vallas näha.
 
Rannu piirkonna eakatega tuli juttu näiteks erinevatest heakorda puudutavatest muredest, Rannu piirkonnakogu tegemistest ning teede remondist ja kergliiklusteede arendamisest. Lisaks pakkus eakatele huvi, kas nüüdseks on juba tehtud esimesed analüüsid, millised mõjud on olnud haldusreformil ja valdade ühinemisel.
 
Kõikidest järgmistest kohtumistest teavitame samuti ette Elva valla lehes ja teistes infokanalites. Ole ka Sina abiks info jagamisel oma lähi- ja tutvusringkonna eakatega, kellele võiks selline võimalus huvi pakkuda!
 
Lisainfo:
Gerda Kiipli-Hiir, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja

 


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi