« Tagasi

Tulimäe kõrgendatud avaliku huviga alal kavandatakse metsatöid üraskirüüste likvideerimiseks

Anname teada, et Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kavandab Tulimäel  kõrgendatud avaliku huviga alal raieid üraskirüüste likvideerimiseks ning edasise leviku ohjamiseks (joonisel märgitud kollasega).

Raieid on plaanis teha nii sanitaarraiena, mille käigus eemaldatakse kahjustatud puud, kui ka lageraiena aladel, kus üraskikahjustuse tulemusel on mets  surnud. Raie  käigus  jäetakse  kasvama  elujõulisi  säilikpuid puuliikidest, mida üraskikahjustus ei ohusta. 
 
RMK palub mõistvat suhtumist! Eesmärk on tagada, et üraskikahjustus ei leviks edasi Tulimäe metsa praegu veel elujõulistele kuusikutele. Aladele, mis jäävad üraskikahjustuse tõttu lagedaks, istutatakse esimesel võimalusel uued puud.

Lisainfo:
Toomas Haas, RMK Tartumaa metsaülem
tartumaa@rmk.ee / 5155090

 


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi