« Tagasi

Tartu maratoni rajaga piirnevas riigimetsas kavandatakse üraskirüüste tõttu raietöid

RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus) kavandab Tartu maratoni rajaga piirneva riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal (Elva metskond 87; 69403:003:0087) raieid üraskirüüste likvideerimiseks ja edasise leviku ohjamiseks metsaeraldistel PE112-8 ja PE111-17 (joonisel märgitud kollasega). Raietööd on planeeritud teha sanitaarraiena.

Tartumaa metsaülem Toomas Haas palub  mõistvat  suhtumist  –  meie  eesmärk  on  tagada,  et  üraskikahjustus ei leviks edasi metsa praegu veel elujõulistele kuusikutele. Aladele, mis jäävad üraskikahjustuse tõttu lagedaks, istutame uued puud.

Küsimuste korral või arvamuste esitamiseks palume võtta ühendust:

Toomas Haas, Tartumaa metsaülem
tartumaa@rmk.ee


 

Elva raadio logo

 

Elva valla üldplaneeringu blogi