« Tagasi

Täiendav lammutustoetuse taotlusvoor lõpeb juba sel reedel, 30. septembril 2022

19. maist kuni 20. juunini 2022 oli võimalik taotleda lammutustoetust, mis on Elva valla eelarvest makstav ühekordne rahaline toetus avalikus ruumis asuvate oluliselt amortiseerunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamiseks. Elva valla eelarves on 2022. aastal lammutustoetusteks ettenähtud 20 000 eurot.

Elva Vallavalitsusele laekus esimesel taotlemise perioodil toetuse taotlusi kolm. Hindamiskomisjoni otsuse tulemusel sai neist kaks positiivse hinnangu. Kokku jagatakse toetust neile kahele objektile välja veidi üle poole ettenähtust ehk 10 524 eurot. Lammutustoetuste jaoks ettenähtud eelarve täies mahus kasutamiseks on nüüd avatud uus lammutustoetuse taotlusvoor, mis kestab 15. augustist kuni 30. septembrini 2022. Taotlusi saab esitada e-keskkonna SPOKU kaudu.

Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel või füüsilisel isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks. Toetust saab taotleda ehitise lammutamise projekteerimiseks, ehitise lammutamiseks või ehitise lammutamisel tekkivate jäätmete utiliseerimiseks. Taotlusele tuleb lisada lammutamiseks ja sellega kaasnevate vajalike tööde (sh lammutusprojekti tegemiseks võetud) hinnapakkumised. Tööde tellimisel tuleb lähtuda põhimõttest, et lammutus- ja projekteerimistöid võib teha vastavat õigust omav ettevõtja. Võrdlevaid hinnapakkumisi peab olema vähemalt kaks. Toetuse taotlemisel tuleb arvestada ka omafinantseeringuga, milleks on 50% põhjendatud abikõlbulikest kuludest, kuid mitte rohkem kui vastava aasta eelarves ettenähtud lammutustoetuse kogusumma.

 

Lisainfo:
Sirli Pippar, arendusspetsialist
sirli.pippar@elva.ee / 58377930


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi