« Tagasi

Suvine töökorraldus Elva valla lasteaedades ja -hoidudes

Alates 29. märtsist 2023 kehtib uus Elva valla määrus, mille kohaselt tasuvad kõik lapsevanemad lasteaia kohatasu vaid 11 kuu eest kui laps ei kasuta lasteaiakohta ametliku suvepuhkuse perioodil. Kui lapsevanem soovib siiski ka ametliku suvepuhkuse ajal lasteaia kohta kasutada, tuleb selleks esitada vastav avaldus. Samuti tuleb siis tasuda ka kohatasu 12. kuu eest, isegi, kui laps lasteaias või -hoius ei viibi, aga koht on lapsele broneeritud.
 
Seesuguse süsteemiga soovime senisest rohkem toetada lastega perede toimetulekut, aga ka motiveerida lapsevanemaid võimaldama oma lastele suveperioodil üheks kuuks puhkust, sest nii nagu vajavad aeg-ajalt rutiinivälist aega täiskasvanud, vajavad seda ka lapsed.
 
Varem kehtis Elva valla koolieelsetes lasteasutustes vanema jaoks osalustasu maksmise kohustus kõigi 12 kuu kohta aastas olenemata, kas suveperioodil lasteaiakohta kasutati või mitte.
 
Oleme 2023. aasta suvepuhkuste perioodi valla lasteaedades- ja hoidudes korraldanud järgnevalt:
 
  • Puhja Lasteaias Pääsusilm, Rannu Lasteaias Naerupesa, Rõngu Lasteaias Pihlakobar (nii Rõngu, Hellenurme kui ka Aakre maja), Valguta Lasteaed-Algkoolis ning Konguta Koolis on ametlik suvepuhkuse periood 1. juuli kuni 31. juuli 2023. Valverühmad on Rannu Lasteaias Naerupesa ja Rõngu Lasteaias Pihlakobar (Rõngu maja). Kui lapsevanem soovib ka sel perioodil lasteaiakohta kasutada, tuleb esitada avaldus e-taotluste keskkonnas SPOKU hiljemalt 15. maiks →

     
  • Elva Lasteaed Õnneseene Kaja tn maja ja Elva Lasteaed Murumuna lapsevanematel on sel suvel erandkorras võimalus valida, millisel suvekuul (juuni, juuli või august) soovitakse lasteaiakohast loobuda. Ametlikku ja üht suvepuhkuse perioodi ei ole nende lasteaedade puhul tänavu võimalik veel rakendada, kuna Elva Lasteaed Õnneseene Kaja tn majas teostatakse suveperioodil kütte ja ventilatsiooni remonditöid. Terve suveperioodi vältel toimub õppetöö vaid Elva Lasteaed Murumuna ruumides ning suvine periood on ära jagatud kahe lasteaia personali vahel. Elva Lasteaed Õnneseene personal töötab 1. juunist kuni 17. juulini ning Elva Lasteaed Murumuna personal töötab alates 18. juulist. Info suvise kohavajaduse kohta kogutakse lapsevanematelt ainult lasteaias kohapeal. E-taotluste keskkonna SPOKU kaudu avaldust esitama ei pea.

     
  • Elva Lasteaed Õnneseene Peedu maja ametlik suvepuhkuse periood on 1. kuni 31. august 2023. Valverühm asub Elva Lasteaed Murumuna ruumides. Kui lapsevanem soovib ka sel perioodil lasteaiakohta kasutada, tuleb esitada avaldus e-taotluste keskkonnas SPOKU hiljemalt 15. maiks →

     
  • Elva Järve Lasteaed, Nupu Lastehoid ja Õunakese Perehoid on avatud kogu suveperioodi, kuid ametlik suvepuhkuse periood on 1. kuni 31. juuli 2023. Siis on teenus tagatud valverühma(de)ga. Kui lapsevanem soovib ka sel perioodil lasteaiakohta kasutada, tuleb esitada avaldus e-taotluste keskkonnas SPOKU hiljemalt 15. maiks →
 
 
Küsi lisainfot:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist

 


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi