« Tagasi

Saame tuttavaks - Rõngu Keskkooli direktor Romet Piller

1. augustist asus ka Rõngu Keskkoolis ametisse uus direktor Romet Piller, kes varasemalt töötas Tartu Karlova Koolis huvijuhina. Romet on õppinud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kultuurikorraldust ning lõpetas sel kevadel Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni magistriõpingud. Romet on pärit Tõrvast.

Haridusvaldkonnas alustas Romet tööd viis aastat tagasi Tõrva Gümnaasiumi draamaõpetuse õpetajana. Sellele järgnes üks õppeaasta ajaloo õpetajana Tsirguliina Koolis ja sisulisem arusaamine haridusmaastikust viimasel kahel aastal Tartu Karlova Koolis. 

Hariduses on Rometi hinnangul olulisel kohal koostöö. Kool on omaette kogukond, kus saavad kokku kolm peamist osapoolt – õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. „Peame leidma võimalusi, kuidas me üheskoos areneme ja õpime, sest eesmärk on meil kõigil sama," räägib Romet. Kindlasti loodab Romet teha palju koostööd Rõngu kogukonnaga, et kool oleks nähtav ja kogukonnas olulisel kohal ja arvestatav koostööpartner teistele organisatsioonidele ja ettevõtetele.

Rometi suureks kireks on teater ja sellega plaanib ta väikesel määral ka direktoritöö kõrvalt jätkata. Tema soov on oma töö hobidega ühendada, seega ehk võime juba peagi näha, kuidas Rõngus kooliteatrit õppetööga lõimima hakatakse.

Romet loodab olla hea eeskuju noortele julgemaks võtta vastutust ja kandideerimaks olulistele ametikohtadele.

Soovime edu ja jätkuvalt toredat sisseelamist uude ametisse!


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi