« Tagasi

Pika tänava sadeveesüsteemi toimimisest

Eelmise nädala lõpus levisid sotsiaalmeedias pildid ja videod sadeveesüsteemi mittetoimimisest Elva linnas Pika tänava ja Kalda tänava ristmiku juures.

Sadanud ülisuure sademete hulga puhul ei suutnud sealne sadeveesüsteem kogu vett vastu võtta ning sademete hulk teel tõusis niivõrd kõrgele, et voolas ka teemaalt välja. Analoogne probleem on sel aastal olnud ka Arbi oja ületava silla juures.

Keskkonnahoiu eesmärkidel on sademevee süsteemile rajatud õlipüüdurid, mis aga takistavad vee läbilaske võimet. Üldiselt projekteerimistel ei arvestata erakorraliste oludega, kuna mõneks juhtumiks aastas oleks tegu ebamõistliku üledimensioneerimisega. Samuti võib puudulik olla ka projekteeritud restkaevude arv, kuna lisaks tänava enda sadeveele on tänavale juhitud ka sademed erakinnistutelt.

Tekkinud olukord ei ole aga vabandatav ning koostöös projekteerijaga analüüsime olukorda ja leiame lahendused olukorra parandamiseks!


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi