« Tagasi

Õppus Ussisõnad jõuab peagi Elva valda

Kaitseväe ja Kaitseliidu õppus Ussisõnad juab juba peagi Elva valda. 
 
  • Õppus toimub Lõuna maakaitseringkonna vastutusalas 29. septembrist 8. oktoobrini.
  • Elva vallas toimuvad peamised tegevused Ervu, Palupera ja Uderna külas ning Rõngu alevikus.
  • Õppuse aktiivne faas, mis toob kaasa ajutisi muudatusi liikluskorralduses, toimub ajavahemikul 5.-7. oktoober.
 
Õppuse eesmärk on värskendada osaleva isikkoosseisu sõjalisi baasteadmisi ning harjutada erinevate julgeoleku ülesannete täitmist. Õppuse käigus antakse täiendväljaõpe ligi 10 000 maakaitsestruktuuri määratud reservväelasele.
 
Õppusel osalejad kannavad lahingvarustust ja teenistusrelva. Lahingolukorra jäljendamiseks kasutatakse imitatsioonivahendina paukpadruneid.
 
Rohkem infot: www.mil.ee/ussisonad
 
Eesti sõjaaja koosseis, sealhulgas Maakaitse, peab olema suurem! Kaitsevägi ja Kaitseliit paluvad kohalikelt elanikelt mõistvat ja toetavat suhtumist ning tänavad kõiki, kes aitavad kaasa õppuse õnnestumisse! 
 
 

 


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi