« Tagasi

Muudatused toimetulekutoetuse maksmisel

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi, mida makstakse kohalike omavalitsuste kaudu. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir.

1. juunist 2022 on toimetulekupiir:

  • üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus;
  • iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus;
  • perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus;
  • toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

Elva vallas maksti augustikuus toimetulekutoetust ligikaudu 50 perele (keskmine toetussumma 339 eurot), 2021. aasta augustis oli toetuse saajaid umbes 30 (keskmine toetussumma 311 eurot).

Toimetulekutoetuse arvestamisel kehtestab omavalitsus eluasemekuludele piirmäärad, mida vaadatakse üle ja vajadusel muudetakse vähemalt kord aastas. Arvestades energiahindade hüppelist tõusu, kehtestas Elva vallavalitsus alates 1.oktoobrist 2022 osaliselt uued piirmäärad:

  • veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus iga pereliikme kohta kuni 18 eurot kuus (senine määr 16 eurot kuus);
  • soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või elektrienergia või kütuse maksumus 25 eurot iga pereliikme kohta kuus (senine määr 15 eurot kuus). Kütuse ostmisel arvestatakse toimetuleku arvestuse sisse kuludokumendi esitamise kuul ja järgnevatel kuudel piirmäära alusel kuni kuludokumendil näidatud summani;
  • kütteks tarbitud soojusenergia või elektrienergia või kütuse maksumus kuni 15 eurot ruutmeetri eest kuus (senine määr 5 eurot kuus). Kütuse ostmisel arvestatakse toimetuleku arvestuse sisse kuludokumendi esitamise kuul ja järgnevatel kuudel piirmäära alusel kuni kuludokumendil näidatud summani;
  • elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 60 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 50 eurot kuus (senised määrad 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 20 eurot kuus);
  • majapidamisgaasi maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus (senine määr 10 eurot kuus). Balloonigaasi ostmisel võib kuludokumendil kuu piirmäärast üle jääva osa hüvitada järgmistel kuudel kuni kuludokumendil näidatud summani;


Toimetulekutoetuse saamiseks tuleb pöörduda oma piirkonna sotsiaaltöö spetsialisti poole.

Elva linn ja Palupera piirkond
Anne-Mai Johanson
anne-mai.johanson@elva.ee / 5381 6336

Konguta piirkond ja Elva linn
Katrina Mets
katrina.mets@elva.ee / 5391 4114

Puhja piirkond
Sirje Tali
sirje.tali@elva.ee / 525 6212

Rannu piirkond
Sirje Erm
sirje.erm@elva.ee / 525 3370

Rõngu piirkond
Ene Kütt
ene.kutt@elva.ee / 513 9352


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi