« Tagasi

Mahlamäe jalg – ja jalgrattatee rajamise projekt sai rahastuse

Elva Vallavalitsus esitas kevadel Riigi Tugiteenuste Keskusele projekti „Elva Mahlamäe jalg- ja jalgrattatee rajamine". Juulis saabus positiivne otsus, millega otsustati toetada projekti täielikult ehk 121 999,61 euro ulatuses.

Projekti käigus rajatakse Peedu teele jalg- ja jalgrattatee, mille kogupikkuseks on 613 meetrit. Jalg- ning jalgrattatee rajamise eesmärgiks on muuta kohalike elanike liikumisharjumusi ning luua võimalus säästlikemateks liikumisviisideks. Peedu tee on ühenduslüliks Elva kesklinna, Mahlamäe elamurajooni ja Peedu linnaosa vahel ning jalg- ja jalgrattatee rajamisega muutub sealne liiklusolukord turvalisemaks ja liiklemine ohutumaks. Projektiga saab tutvuda SIIN.

Hetkel on olemas jalg- ja jalgrattatee rajamiseks vajalik ehitusprojekt, järgmine etapp on tee ehitaja leidmine, mis peaks hanke korras aset leidma 2023. aastal. Projekti lõpptähtaeg on 17. aprill 2024.

Projekti rahastatakse Euroopa Liit Next Generation EU vahenditest. Toetuse maksimaalne määr on 59%. Projekti planeeritav kogumaksumus sõltub hanke tulemusest ning toetusest ülejäänud osa katab omafinantseeringuna Elva vald. 

 


 

Elva raadio logo

 

Elva valla üldplaneeringu blogi