« Tagasi

Kutsume üles osalema kohalike omavalitsuste rahulolu uuringus

Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna spetsialistide tellimusel viiakse läbi küsitlus selgitamaks välja Eesti elanike rahulolu kohalike omavalitsuste avalike teenuste ja elukeskkonnaga. Turu-uuringute AS alustab küsitlusega 19. oktoobril 2022.

Küsitluse üldistatud tulemused avalikustatakse kohalike omavalitsuste kaupa 2023. aasta esimeses pooles portaalis minuomavalitsus.ee. Varem on samalaadne küsitlus läbi viidud aastal 2020.

Uuringu käigus küsitletakse üle-eestiliselt umbes 9300 inimest. Küsitlus viiakse läbi 16-aastaste ning vanemate Eesti elanike seas. Uuringu valim on moodustatud juhuvalikuga rahvastikuregistri andmetest.

Küsitluse valimisse sattunud inimestele saadetakse e-kirjaga kutsekiri küsitluses osalemiseks. Valimisse sattunud inimestel on võimalik täita küsitlusankeet veebis. Elanikkonnarühmades, kus vastamisaktiivsus veebis jääb planeeritust madalamaks, kogutakse puuduolevad ankeedid telefoniküsitlusega, mis viiakse läbi novembris ja detsembris. Küsitlust jätkatakse seni, kuni planeeritud valimi suurus (umbes 9300 vastajat) on saavutatud.

 

Rohkem infot läbiviidavast küsitlusest on leitav Turu-uuringute veebilehelt.
Vaata 2020. aasta rahulolu uuringu tulemusi minuomavalitsus.ee veebilehelt.


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi