« Tagasi

Küsimused ja vastused: Elva Gümnaasiumi õppekorraldus 2023/24

Maikuu keskpaigas avasime küsimustekasti Elva Gümnaasiumi 2023/24 õppeaasta õppekorralduse ja sporditegevuse kohta. Jagame nüüd vastuseid, mille on kokku pannud koostöös Elva Gümnaasiumi direktor Marek Sammul ja õppejuht Merle Sasi, Elva abivallavanem Heiki Hansen ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit ning sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane ja spordijuht Marek Pihlak.

 

Kuidas korraldatakse kolmandate klasside jalgrataste parkimine Coopi juures? Esialgse info järgi pidid lapsed olema tagasi Elvas 14.00, nüüd juba 14.10. Lapsed käivad ka koolivälistes huviringides ja vajavad liiklusvahendit, et kiirelt jõuda 14.30 algavasse huviringi.

Coopi parklast väljumine on selgumisel ning otsime veel ka lahendusi, et nii 2. kui ka 3. klassi bussid saaksid siiski väljuda Tartu mnt 3 koolimaja juurest. Täpsed asukohad selguvad õppeaasta alguseks. Jalgrataste parkimine on Tartu mnt 3 koolimaja juures. Koolipäeva lõpukellaajad täpsustuvad koos tunniplaaniga õppeaasta alguseks. Huvitegevuste pakkujad on koolikorraldusest järgneval õppeaastal teadlikud ning on igakülgselt toeks laste huviringide aegade sättimisel nii, et need klapiksid koolipäeva lõpuga.

 

Kas spordihoone peegliruumis saavad peeglid kinni kaetud 1. klassi tundide korraldamisel? Peeglid teevad ruumi visuaalselt veel suuremaks ja peegeldavad topelthulk lapsi tagasi. Peeglid lisavad väikestele alustajatele ärevust ja keskendusvõime häiritavust veelgi juurde. Ka õpetajate töö saab olla raskendatud.

Lapsed ei ole tunni ajal näoga peeglite suunas ning klassiruumi korda ja tunnetust juhib ja jälgib õpetaja. Kui selgub, et peeglid saavad siiski probleemiks, siis on valmisolek neid ka kinni katta.

 

Kas tuleb kõne alla, et vajadusel teeb 3. klasse toov buss ringi muusikakooli kaudu? Nii jõuaksid õpilased 14.15 algavasse tundi ja ei peaks nihutama tundide algusaegasid.

Õpilased tuuakse tagasi Tartu mnt 3 koolimaja juurde, kust on muusikakool mõnusa jalutuskäigu kaugusel. See otsus on tingitud ka kooli vastutusest, et lapsed alustavad ja lõpetavad oma koolipäeva kindlas ja määratud kohas. Lapsed alustavad koolipäeva Tartu mnt 3 koolimaja juurest, kuhu on mugav hommikul jätta oma jalgratas ning tagasi tulles kooli juurest muusikakooli rattaga liikuda. Huvikoolid- ja ringid on kindlasti koostöövalmid ja mõistvad tunniplaanide klapitamisel täpselt nii, et lapsed saaksid muretult osaleda huvitegevustes.

 

Kui 1. klassi tunnid toimuvad spordihoones, kas see tähendab, et klassiruumi ei saa jätta õpilane õpikuid ja õppevahendeid, mida tal kodus vaja pole? Kas õpilane peab kõiki asju kaasas vedama koolikotiga?

Klassiruumides saavad olema kapid, kus saab hoiustada koolitarbeid ja hädavajalikku. Kapid ei saa olema lukustatavad ning sarnaselt koolimajas olevate kappidega, ei ole need mõeldud isiklike asjade hoiustamiseks.

 

Kas vahetusjalanõud saab jätta spordihoone garderoobi?

Vahetusjalanõudele luuakse spordihoonesse oma koht, kuhu need saab jätta. 1. klasside garderoob saab olema spordihoones, täpne asukoht selgub õppeaasta alguseks.

 

Kuidas on korraldatud jalgrataste parkimine? Praegu on mõlema kooli jalgratta parklad ületäitunud.

Ületäitumise probleem on kahjuks tõenäoliselt ka järgmisel aastal. Kui leiame hea asukoha, kuhu lisahoidikuid paigaldada, siis püüame selle õppeaasta alguseks teostada.

 

Kuidas saab klassijuhataja kujundada õpikeskkonda (seinte kujundus, laste koolitööde riiulid jne) kui klassiruumiks on peeglisaal või poksisaal, kus peab igal hommikul klassiruumi üles ehitama? Kelle ülesanne on mööbel hommikul paika panna? Kas peeglisaali peeglid kaetakse millegagi ja kui, siis millega?

Lapsed ja klassijuhataja ei pea klassiruumi ülesehitamise pärast muretsema – mööbeldamine organiseeritakse nii, et lapsed ja õpetaja saabuvad igal hommikul valmis sätitud klassiruumi. Lapsed ei ole tunni ajal näoga peeglite suunas ning klassiruumi korda ja tunnetust juhib ja jälgib õpetaja. Kui selgub, et peeglid saavad siiski probleemiks, siis on valmisolek neid ka kinni katta. Koolitööde eksponeerimiseks kasutatakse peamiselt koolimaja koridorides ja fuajeedes olevaid stende ning neid saavad kasutada kõik klassid, sealhulgas 1. klassid. See, kas ja kuidas soovitakse õpilaste töid eksponeerida klassiruumis, on õpetaja otsustada.

 

Kas tõesti ei tuldud parema idee peale, kui esimese klassi õpilased paigutada spordihoonesse? Millised variandid olid veel päevakorral?

Spordihoone on kõige parem variant, sest praktiliselt õpivad 1. klassi lapsed koolimajas - neil on spordihoonest hea käia koolimajja, samuti saavad nad söögivahetunnid ning aeg-ajalt ka tavavahetuunid veeta koolimajas ning koolikeskkonnaga tutvust teha. Esimeste klasside koolipäev on lühike ning nende õppetöö seotud vaid ühe õpetajaga, Nende koolimööbel on kerge ja lihtsasti teisaldatav, tänu millele saab peale tunde, alates kella 11st, jätkuda spordihoones ka sporditegevus. Alternatiivsed variandid oleksid tähendanud 1. klasside sõidutamist valla teistesse koolidesse või laiali hajutamist üle Elva linna paiknevatele vabadele pindadele.

 

Kas on võimalik, et remont venib ja mis lahendused on selleks välja mõeldud?

Remondi ajakava on tehtud varuga, seega usume, et tõenäosus, et rekonstrueerimistööd ei saa 2024. aasta sügiseks valmis, on väga väike. Pidevalt teostatakse ehitusjärelevalvet ja jooksvalt kalkuleeritakse tööde edenemist.

 

Kui vahetunnis pole võimalik õues olla, kus saab sellisel juhul vahetundi veeta?

Vahetundide veetmine on õpetaja korraldada ning igal juhul on õpetaja alati ka lastega kaasas. Vahetunnid saab lisaks õues olemisele veeta ka spordihoones ja Tartu mnt koolimajas.

 

Kas Sport Koolis programm jätkub 1.-2. klassidele sarnaselt varasemale?

Hetkel ei oska veel kindlalt öelda. 1. klassidele selgub õppeaasta alguseks koos tunniplaaniga, 2. klassidele tõenäoliselt järgmisel aastal ei jätku.

 

Kuidas on korraldatud laste, kes peavad peale kooli bussi aega ootama pikapäev / kogu päeva kool?

Elva Gümnaasium ei korralda pikapäevarühma ega kogupäevakooli – neid ei toimu juba täna ning hetkel ei ole plaanis ka luua. Tunniplaanid kooskõlastatakse huvikoolide ja -ringidega, et õpilastel oleks võimalus oma kooliväliste tegevustega jätkata. Elva valla enamikes piirkondades on olemas noortekeskused ja raamatukogud, kus lapsed ja noored saavad vajadusel aega veeta.

 

Mu vend hakkab käima Konguta koolis - kas tal pole siis võimalik rattaga minna Tartu mnt koolimaja juurde? Pargib ratta Tartu mnt koolimaja juurde ja sealt kõnnib Coop kaupluse parklasse? Mis saab siis, kui ta jääb hiljaks ning ei jõua bussi peale ja kodust pole võimalik teda transportida?

Busside väljumiste kohad selguvad kindlalt õppeaasta alguseks. Otsime veel lahendusi, et nii 2. kui ka 3. klasside bussid saaksid väljuda Tartu mnt 3 koolimaja juurest. Ratta saab jätta Tartu mnt 3 koolimaja juurde. Kõikide klasside ja koolilaste puhul vastutab hilinemise eest õpilane ja tema lapsevanem. 2. ja 3. klasside jaoks algab koolipäev kell 8 bussile õigeaegselt jõudmisega – see on justkui päeva esimene tund, kuhu peab jõudma täpselt. Õpetaja liigub koos lastega bussiga ning lähtub talle saadetud puudujate infost.  

 

Kui laps on viidud Konguta kooli ja ta haigestub, kes toob ta tagasi Elvasse?

Koolil on valmisolek, et erakorraliste juhtumite puhul saaksid mõned koolitöötajad sõita Konguta ja Rõngu kooli ning Elva linna vahel. Nii Konguta kui ka Rõngu koolis on tagatud vajalik meditsiiniline tugi (kooliõed).

 

Kas kaugõpe kuulub ka 4.- 12. klasside õppekorralduse gruppi?

Ei, kaugõppe ei hakka õppima Tartu 3 mnt koolimajas. Nende täpsed õpperuumid selguvad õppeaasta alguseks.

 

Kuidas lahendatakse tunniplaani jooksvad muudatused?
2. ja 3. klassis rakendatakse üldõpetust ning nende tunniplaani saab õpetaja vastavalt tarvidusele muuta. Kõik olukorrad lahendatakse jooksvalt nende tekkimisel.

 

Kuidas on lahendatud kui lapsed peavad tulema bussiga Rõngu / Rõngust Elvasse? Kas buss jääb siis näiteks mudilaskoori lauljaid ootama kui kooritund lõppeb näiteks 12.25 asemel hoopis kell 13? Või hakkab buss mitu tundi hiljem peale tunde Elva poole liikuma?

Busside väljumisajad on fikseeritud ning muid tegevusi planeeritakse lähtudes nendest raamidest. Ka kooride ajad pannakse paika arvestusega, et osa lauljaid tulevad eemalt.

 

Mis juhtub, kui lapsel, kes on bussiga hommikul linnast välja viidud, hakkab keset koolipäeva halb ja sooviks koju minna, aga lapsevanem ei saa järele sõita lapsele?

Koolil on valmisolek, et erakorraliste juhtumite puhul saaksid mõned koolitöötajad sõita Konguta ja Rõngu kooli ning Elva linna vahel. Nii Konguta kui ka Rõngu koolis on tagatud vajalik meditsiiniline tugi (kooliõed).

 

Kogu oluline info Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise ning sellega kaasneva õppekorralduse ja sporditegevuse kohta koondub peagi kokku ka Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise blogisse www.blogi.elva.ee ja Elva Gümnaasiumi kodulehele www.elvag.edu.ee.

 

Lisainfot annavad:

Õppekorraldus
Heiki Hansen, abivallavanem
heiki.hansen@elva.ee / 527 3646

Sporditegevus
Ivi Tigane, sihtasutus Elva Kultuur ja Sport juhataja
ivi.tigane@elva.ee / 552 8870

Rekonstrueerimistööd
Margus Ivask, arendusjuht
margus.ivask@elva.ee / 506 8687


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi