« Tagasi

Kes teeb ära? Kaasav eelarve ootab ägedaid ideid!

Taas on alanud kaasava eelarve ideekorje, kuhu saab oma mõtteid esitada iga Elva valla elanik! Kui Sul või Sinu kogukonnal on mõni äge idee, mis võiks kodukohale anda uue väärtuse või parandada ära olulise probleemi, siis esita see ideena kaasavasse eelarvesse!
 
Ideid saab esitada 15. septembrini e-keskkonna VOLIS kaudu või e-posti teel elva@elva.ee.
 
Elva valla 2023. aasta eelarves on ühe idee maksimaalseks väärtuseks kavandatud 20 000 eurot. Kokku viiakse ellu kolm enim hääli saanud ideed. Tingimus on, et need kolm objekti peavad asuma valla erinevates piirkondades. See tähendab, et igal piirkonnal on võimalus ära teha vaid üks, enim hääli saanud idee.
 
Idee esitamisel lähtus sellest, et:
 
  • see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses
  • ettepanek sisaldaks idee nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu)
  • ettepanek sisaldaks idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, mis on ettepaneku eesmärk, miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline)
  • välja on toodud idee hinnanguline maksumus ja sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused)
  • ettepanek sisaldaks kinnistuomaniku kirjalikku nõusolekut sundvalduse seadmiseks, kui kaasava eelarve objekt ehitatakse maale, mis ei ole valla omandis
  • ettepanek sisaldaks muud olulist infot ja ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldus), mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada
 
Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse pärast ideekorje lõppu Elva valla kanalites.
 
Laekunud ideed vaatab üle Elva vallavalitsus ning esitab oma arvamuse sõelumiskomisjonile ehk 11-liikmelisele komisjonile, mis koosneb piirkonnakogude ja vallavalitsuse esindajatest ning vallavolikogu esimehest. Komisjon valib välja ideed, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletus kestab seitse päeva ning oma ideid saavad autorid ise avalikult tutvustada.
 
Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased rahvastikuregistri järgsed Elva valla elanikud. Hääletus toimub elektrooniliselt VOLIS keskkonnas ning hääle andmiseks avatakse ka hääletuspunktid valla teenuskeskustes, suuremates poodides, raamatukogudes ja koolides.
 
Rahvahääletuse tulemusena tekib pingerida, millest kolm enim hääli saanud eri piirkondades asuvat ettepanekut viiakse ellu!
 
Pane oma idee kirja - võib olla saab just Sinu mõte teoks! Vaata Elva valla Facebookist galeriid, mida varasematel aastatel meie kogukonnad kaasava eelarve abil ära on teinud! 
 
Loe kaasava eelarve kohta rohkem ka siit →
 
Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee / 5813 7086

 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi