« Tagasi

Kaitseväe ja Kaitseliidu õppus Ussisõnad Elva vallas

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad sellel sügisel õppuse Ussisõnad, mille raames ligi 10 000 maakaitseüksuste reservväelast värskendavad õppekogunemisel oma üksikvõitleja individuaalseid sõjalisi baasteadmisi. Lisaks harjutatakse jao ning rühma tasemel vastase kulutamist ja varitsuste ning tõkete püstitamist.

„Operatsiooniga Ussisõnad suurendame me sõjaaja kaitseväge 10 000 inimese võrra. Sisuliselt on see üks suuremaid kvantitatiivseid arenguhüppeid kaitseväe ajaloos, mis toimub pooleteise aasta jooksul. See on kahtlemata suur väljakutse kaitseväele ja Kaitseliidule, kuid julgeolekuolukord meie ümber ei anna meile õigust teha neid asju aeglasemalt või väiksemas mahus," ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem.

„Eesmärgi saavutamiseks on aga määrava tähtsusega reservväelastest jao- ja rühmaülemate roll oma alluvate juhtimises ja ka väljaõppes. Mõnes mõttes suurendame me oma kaitsevõimet sarnaselt Ukrainaga 2022 aasta märtsis, kuid meil on olnud terve aasta ettevalmistusteks ja meie pole hetkel lahingutes," lisas kindral Herem.

Ussisõnadel osalevad valdavalt need reservväelased, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu, kelle ajateenistusest on möödunud üle viie aasta ja kelle senised ametikohad on täidetud hiljem ajateenistuse lõpetanud reservväelastega. Samas võimaldab nende väljaõpe jätkuvalt täita sõjalisi ülesandeid.

Ussisõnade aktiivsem tegevus toimub 28. augustist 8. oktoobrini. Selles ajavahemikus korraldavad kõik Kaitseliidu maakaitseringkonnad koostöös kaitseväe üksustega neile määratud üksuste väljaõppe. Iga üksuse väljaõpe on jagatud ülemate väljaõppeks, põhikoosseisu väljaõppeks ja koostegevusharjutuseks. Üldjoontes kestab iga maakaitseringkonna korraldatav väljaõpe ligi 10 päeva.

Tegevused Elva vallas

Tartu maakonnas algab õppus Ussisõnad 29. septembril ja kestab kuni 8.oktoobrini. Selles ajavahemikus toimuvad mitmed tegevused, mis toovad teedele ja erinevatele maa-aladele tavapärasest suuremas mahus kaitseväelasi ning kaitseväe tehnikat.

Elva vallas toimuvad peamised väljaõppe tegevused Ervu, Palupera ja Uderna külas ning Rõngu alevikus, mis toovad ajavahemikul 5.-7. oktoober kaasa ajutisi muudatusi liikluskorralduses.

Kaitsevägi ja Kaitseliit paluvad kohalikelt elanikelt mõistvat ja toetavat suhtumist ning tänavad kõiki, kes aitavad kaasa õppuse õnnestumisse!  

Tunneme uhkust õppusel osalevate reservväelaste üle!


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi