Ootame kandidaate Elva valla aunimetustele ja tunnustustele

1. detsembrist 31. detsembrini saab esitada kandidaate Elva valla aunimetustele ning kultuuri- ja spordivaldkonna tunnustustele. Elva valla tunnustusavaldusi jagatakse Elva vallavolikogu ja Elva vallavalitsuse tasandil.

Vallavolikogu tunnustusavaldused:

 • Elva valla aukodaniku nimetus määratakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Elva vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
 • Teenetemärk Elva Täht määratakse Elva vallas silma paistnud füüsilisele isikule Elva vallale osutatud teenete eest.
 • Aasta Tegu / Aasta Tegija aunimetus määratakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse või muus valdkonnas, mille läbi on rikastanud kogukonnaelu ja toonud vallale tuntust.
   

Vallavalitsuse valdkondlikud tunnustusavaldused:

Kultuurivaldkonna tunnustused:

 • Aasta kultuuritegija aunimetus antakse isikule, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele Elva vallas.
 • Aasta kultuuritoetaja aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on olulisel määral Elva valla kultuurielu edendamisse panustanud.
   

Spordivaldkonna tunnustused:

 • aasta noormees vanuseklassides kuni 12 aastat, 13-14 aastat, 15-16 aastat, 17-18 aastat;
 • aasta neiu vanuseklassides kuni 12 aastat, 13-14 aastat, 15-16 aastat, 17-18 aastat;
 • aasta naisjuunior vastava spordiala vanuseklassis;
 • aasta meesjuunior vastava spordiala vanuseklassis;
 • aasta meesveteran vastava spordiala vanuseklassis;
 • aasta naisveteran vastava spordiala vanuseklassis;
 • aasta meessportlane vastava spordiala vanuseklassis;
 • aasta naissportlane vastava spordiala vanuseklassis;
 • aasta võistkond;
 • aasta treener;
 • aasta spordisõber;
 • aasta spordihing;
 • aasta sporditegu. 


Kandidaate saab esitada 1. detsembrist 31. detsembrini Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU.

Täpsem info: www.elva.ee/tunnustused

 

Lisainfo:
Markus Toompere, kultuurispetsialist
markus.toompere@elva.ee / 5454 0014


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi