« Tagasi

Haridusliku erivajadusega õpilasele on võimalik taotleda transpordikulude hüvitamist

Kuni 30. septembrini 2022 saab esitada taotlust, mis võimaldab transpordikulude hüvitamise või transpordi korraldamise haridusliku erivajadusega (HEV) õpilasele, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Elva vallas, kuid kes õpib tulenevalt hariduslikust erivajadusest väljaspool Elva valda asuvas koolis.  

Taotluse saab esitada vanem või eestkostja, kui:

  • õpilane on rahvastikuregistri järgi Elva valla elanik;
  • õpilane õpib väljaspool Elva valda asuva põhikooli või gümnaasiumi päevases õppes;
  • õpilasel on koolivälise nõustamismeeskonna soovitus (nt Rajaleidja);
  • kindlaks on tehtud, et Elva vallas ei ole võimalik soovituse kohast õpet korraldada. 

Toetuse taotlemist ja maksmist reguleerib Elva vallavalitsuse määrus "Haridusliku erivajadusega õpilase transpordi korraldamise ja transpordikulude hüvitamise kord Elva vallas".

  • Määruse alusel kuuluvad hüvitamisele õpilase ja tema saatja haridusasutuse ja kodu vahelise ühistranspordi sõidupiletite kulud ja sõiduauto kasutamisega seotud kulud.
  • Hüvitist ei maksta juhul, kui õpilase transport on korraldatud muul viisil, nt vallapoolne transport või õpilane saab kasutada tasuta ühistransporti.

Otsuse hüvitise määramise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsuse vastav komisjon. Otsus tehakse üldjuhul kuni ühe õppeaasta kohta. 

Hüvitamist saab taotleda Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU

Täpsem Info: www.elva.ee/hev-opilaste-transporditoetus

 

Lisainfo:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee / 5886 4201 


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi