« Tagasi

Hajaasustusprogrammi kaudu sai täiendavalt rahastuse veel 9 taotlejat

Käesoleva aasta juunikuus teatas Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), et Tartumaale planeeritud hajaasustusprogrammi rahastusest jääb vahendeid vabaks, mis andis lisavõimaluse veel 9-le taotlejale toetust saada. Kokku sai seega hajaasustusprogrammist Elva vallas toetust 38 taotlejat, neist 18 projekti olid kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks, 16 projekti veesüsteemide valdkonnast ning 4 projekti juurdepääsuteede parandamiseks. Rahaliste vahendite lõppemise tõttu jäi rahuldamata 22 taotlust.

RTK hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on inimestel, kes elavad hajaasustusega piirkonnas, võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Elva vald otsustas, et saab lisaks RTK lisarahastusele panustada programmi reservfondist 15 000 eurot, samas summas panustas lisaks ka riik. Kokku panustab Elva vald  2022. aastal hajaasustusprogrammi taotlustesse 75 000 eurot ning riik samuti 75 000 eurot. Hajaasustusprogrammi 2022. aasta taotlusvooru, mis oli avatud 1. veebruarist 1. aprillini, laekus Elva vallas kokku 69 taotlust kogusummas 268 330,49 eurot.

Hajaasustusprogramm jätkub ka järgmisel aastal. Eeldatav taotlemise aeg on 2023. aasta kevadel. Programmi tingimus on, et taotleja omaks vähemalt 2022. aasta lõpu seisuga sissekirjutust Elva vallas ning taotleja alaline ehk püsielukoht oleks samal aadressil.

 

Lisainfo:
Ede Möldre, Puhja piirkonna koordinaator
ede.moldre@elva.ee

Ene Joosing, Rõngu piirkonna koordinaator
ene.joosing@elva.ee   


 

Elva raadio logo

 

Elva valla üldplaneeringu blogi