« Tagasi

Hajaasustuse programmi laekus 61 taotlust

1. veebruarist kuni 3. aprillini oli võimalik soovijatel esitada toetuse taotlusi hajaasustuse programmi. Selle taotlusvooru kaudu on võimalik inimestel, kes elavad hajaasustuse piirkonnas, ehitada välja veevärk ja kanalisatsioon, korrastada oma koduõuest avalikule teele viiv sõidutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.
 
Programmi korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus koostöös omavalitsustega. 2023. aasta taotlusvooru laekus Elva vallas kokku 61 taotlust kogusummas 274 715,76 eurot. Enim taotlusi, 36 tükki, esitati veesüsteemidele, mis oli sel aastal ka prioriteetne valdkond. Kanalisatsioonisüsteeme soovisid korrastada 17 taotlejat, juurdepääsuteed 6 ning autonoomse elektrisüsteemi soovis paigaldada üks taotleja.
 
Piirkonniti esitati kõige rohkem taotlusi Rõngu ja Puhja piirkondadest, vastavalt 17 ja 14 taotlust. Konguta piirkonnast laekus 11, Rannust 10, Aakrest 6 ning Paluperast 3 taotlust. 
 
Elva Vallavalitsus on moodustanud 6-liikmelise hindamiskomisjoni, kes aprillikuu jooksul teostas objektidel ka paikvaatlusi. Hindamiskriteeriumitele tuginedes moodustub taotlustest pingerida, mille alusel selgitatakse välja rahastuse saavad taotlused. Hindamistulemused selguvad hiljemalt juunikuu alguseks.
 
Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Toetuse maksimaalne summa on 6500 eurot, millest toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67% ning taotleja omafinantseering 33%. Elva Vallavalitsus toetab hajaasustuse programmi valla eelarvest kokku 60 000 euroga.
 
Tavapäraselt on riigi ning valla osalus samas suurusjärgus, kuid lõplik riigipoolsete toetusvahendite jaotus kohalike omavalitsuste lõikes koostatakse siis, kui valdade hindamistulemused on selgunud. 
 
Lisainfo:
Sirli Pippar, arendusspetsialist

 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi