« Tagasi

Esita kandidaat „Õiguse eest seisja“ tunnustusele

Justiitsministeerium kutsub inimesi ja organisatsioone esitama kandidaate „Õiguse eest seisja" konkursile. Auhinnaga tunnustatakse inimesi, kes on oma algatuse, käitumise või muu tegevusega märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse. Autasu antakse üle Eesti õigusteadlaste päevadel 6.-7. oktoobril 2022 Tartus.

Kandidaate auhinnale saab esitada kuni 12. septembrini 2022 e-aadressile info@just.ee märksõnaga „Õiguse eest seisja". Kandidaate saavad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sh vabaühendused, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning ettevõtted.

Ettepanek tuleb esitada kirjalikult vabas vormis. See peab sisaldama kandidaadi ees- ja perekonnanime; lühikest põhjendust, milline on olnud kandidaadi panus Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse; mille eest ta auhinna kandidaadiks esitatakse; kandidaadi enda kontaktandmeid ja kandidaadi esitanu kontaktandmeid.

Esitatud ettepanekud vaatab läbi ja tunnustusauhinna nominendid valib välja komisjon, kuhu kuulvad justiitsministeeriumi kantsler, riigikohtu esimees, advokatuuri esimees, juristide liidu president, notarite koja esimees, Tartu ülikooli õigusteaduskonna direktor, õiguskantsler, riigi peaprokurör ning kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja esimees.

2020. aastal pälvisid tunnustuse Tartu Ülikooli emeriitprofessor Jaan Sootak ja emeriitadvokaat Aleksander Glikman. 2018. aastal pälvisid tunnustuse riigikohtunik Saale Laos, vandeadvokaat Paul Varul ning tollane justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus.

Täpsem info on leitav Justiitministeeriumi kodulehelt


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi