« Tagasi

Elva vallavolikogu opositsioon otsustas tänaselt istungilt protesti märgiks lahkuda

Täna, 22. augustil 2022 toimunud Elva vallavolikogu istungilt otsustas opositsioon protesti märgiks lahkuda, kuna ei nõustutud volikogu eelnõu „Elva valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2026 I lugemine" hääletuskorraga.

Eelnõu hääletamisel tekkis olukord, kus kolm istungil veebi teel osalenud volinikku ei saanud eelnõud hääletada samaaegselt koha peal olnutega. Kuigi eelnõu hääletus ei olnud veel lõpetatud ning jäädi ootama kolme veebi teel osalenud voliniku häält, siis opositsioon sellega ei nõustunud, vaid nõuti kordushääletust järgmisel volikogu istungil.

Olukorra muutis segaseks asjaolu, et peale eelnõu hääletamist oli välja kuulutatud viieminutiline paus ning kolme voliniku hääletamise takistuste ilmnemise hetkeks jäi pausilt naasnud volinikele ekslikult mulje justkui juba otsuse saanud eelnõu pandi kordushääletusele. Elva Vallavalitsus ja Elva vallavolikogu esimees rõhutavad siinkohal, et eelnõu hääletus ei olnud selleks hetkeks lõpetatud kui selgus, et kolm volinikku ei olnud veel oma häält saanud anda. Volinikud andsid hääletamist takistanud asjaoludest koheselt teada ning nende hääled otsustati otsuse langetamisel arvesse võtta. Juhime siinkohal ka tähelepanu, et kogu protsessi ehk hääletamiskiiruse vahe volikogu saalis viibinud volinike ja veebi teel osalenud volinike võrdluses olid vaid mõned minutid.

Elva Vallavalitsus ja Elva vallavolikogu esimees nõustuvad kriitikaga, et tänane olukord tõi välja olulised kitsaskohad volikogude läbiviimise korras ning volinike istungitel osalemisega kaasnev vastutus vajab meeldetuletamist, sealhulgas ka veendumine, et tehniliselt on istungil eemalt osalemiseks valmisolek sajaprotsendiliselt olemas.

 


 

Elva raadio logo

 

Elva valla üldplaneeringu blogi