« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 20.09.2022

Elva Vallavalitsuse 20.09.2022 istungil otsustati:

 • Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva vallas, Kirepi külas, Raudteemaja maaüksusele (69403:002:0098) tehnorajatise ehitamiseks.
   
 • Seada isiklik kasutusõigus N.R.Energy OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistutele.
   
 • Määrata Härjanurme külas, Ukkosaare (60502:002:0042), Tootsi (60502:002:0029) ja Peebo (60502:002:0044) katastriüksuste vaheliste piiride muutmisega ning Ukkosaare katastriüksuse jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
  - Elva vald, Härjanurme küla, Peebo, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Tootsi, sihtotstarve elamumaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Vana-Ukkosaare, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Uus-Ukkosaare, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Keeri tee L2, sihtotstarve transpordimaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Tuule, sihtotstarve maatulundusmaa.
   
 • Määrata Elva vallas asuvate munitsipaalomandisse antavate maaüksustele koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt:
  - Maaüksus katastritunnusega 17101:001:1887 - koha-aadress Elva vald, Verevi küla, Jõeääre tee 1, sihtotstarve üldkasutatav maa;
  - Maaüksus katastritunnusega 17101:001:1888 - koha-aadress Elva vald, Verevi küla, Jõeääre tee 1a, sihtotstarbega üldkasutatav maa;
  - Maaüksus katastritunnusega 17101:001:1890 - koha-aadress Elva vald, Verevi küla, Jõemuuli, sihtotstarbega üldkasutatav maa.
   
 • Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projektide „Jõemetsa kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine" ja „Rebase kinnistu juurdepääsutee rajamine" aruanded.
   
 • Kinnitada riigihanke „Elva vallas elektrienergia ostmine perioodiks 01.01.2023 – 31.12.2023" alusdokumendid.
   
 • Vabastada MTÜ Teeklubi üüri tasumisest täies ulatuses 1.10.2022 - 31.12.2022.
   
 • Korraldada Rõngu alevikus, Pagari põik 12 kinnistul päikeseelektrijaama ja seda teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste avatud menetlus.
   
 • Anda projekteerimistingimused Suure-Rakke külas, Jaani-Hansu kinnistul tootmishoone ja seda teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks.
   

Kõik Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad siit →


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi