« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 06.09.2022

 

Elva Vallavalitsuse 06.09.2022 istungil otsustati:

 • Lubada korraldada 2. oktoobril 2022 kell 10-16 Elva Spordihoones, Elva Spordihoone lähiümbruses ja Arbi järve ääres avalik üritus „Elva Igamehebiathlon". Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Priit Viks (tel 504 9643, priitviks@gmail.com).
   
 • Lubada korraldada 1. oktoobril 2022 kell 9-16 Elva Spordihoone ja Laululava alal ning selle ümberkaudses parkmetsas avalik üritus „54. Elva Sügiskross". Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Caspar Austa, MTÜ Austa Rattaklubi (tel 518 4892, info@austa.ee).
   
 • Lubada korraldada 18. septembril 2022 kell 10-19 avalik üritus „25. Tartu Rattamaraton". Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Indrek Kelk, MTÜ Klubi Tartu Maraton (tel 516 3260, indrek@tartumaraton.ee).
   
 • Kehtestada Elva linnas Käärdi tee 5 kinnistu detailplaneering.
   
 • Algatada Elva linnas Kulbilohu 11 krundi detailplaneering.
   
 • Anda projekteerimistingimused Elva linnas, Põllu tn 20 krundil ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.
   
 • Korraldada Suure-Rakke külas, Jaani-Hansu kinnistul tootmishoone ja seda teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste avatud menetlus.
   
 • Seada Elva vallas Vehendi külas asuvale Ojaääre kinnisasjale (66601:007:0054) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Oja tee) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.
   
 • Seada Elva vallas Vehendi külas asuvale Võidu kinnisasjale (66601:007:0484) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Oja tee) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.
   
 • Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnistutele Elva linn, Purde tn 17 (17001:001:0128) ja Elva linn, Muru tänav T1 (17005:004:0032) maakaabelliini paigaldamiseks.
   
 • Määrata Konguta külas Kobilu katastriüksuse (33101:001:0193) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
  - Elva vald, Kobilu küla, Kase, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Kobilu küla, Kasetuka, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Kobilu küla, Haavatuka, sihtotstarve maatulundusmaa.
   
 • Määrata Palamuste külas Punga-Veski kinnisasja (60801:002:1851) jagamisel kaheks katastriüksuseks ja teise Punga-Veski kinnisasja (60801:002.1852) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
  - Elva vald, Palamuste küla, Veskioja, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Palamuste küla, Viljamaa, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Palamuste küla, Punga-Veski, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Palamuste küla, Veskipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.
   
 • Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projekti „Kenaste kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine" aruanne.
   
 • Kinnitada riigihanke „Elva valla teede lumetõrje 2022-2027" alusdokumendid.
   
 • Kinnitada riigihanke 252866 „Elva linna ja selle lähiümbruse teede ja tänavate hooldus 2022-2027" tulemused ning tunnistada edukaks EKT Teed OÜ pakkumus maksumusega 943 839,68 eurot.

 

Kõik Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad siit →


 

Elva raadio logo

 

Elva valla üldplaneeringu blogi