« Tagasi

Elva Vallavalitsus andis loa karusloomade arvukuse piiramiseks Kurekülas ja Rannus

Rannu Jahiselts on Elva Vallavalitsuse poole pöördunud karusloomade, nagu rebaste, kährikkoerte ja mäkrade poolt tekitatud häiringute ja kahjuga Kureküla ja Rannu alevikes. Neis piirkondades on karusloomade populatsioon kasvanud ning alevikes liigub ringi kärntõve tunnustega rebaseid ja kährikkoeri, kes nakatavad elanike koduloomi. Lisaks on rebased põhjustanud alevikes kanade hukkumist.

Seetõttu on Elva Vallavalitsus andnud Rannu Jahiseltsile loa Kureküla ja Rannu alevikes piirata karusloomade arvukust, et tagada koduloomade ning inimeste ohutus. Luba on antud eelkõige selleks, et kinni püüda ja vajadusel surmata haigustunnustega loomad. Karusloomi tuleb püüda kastpüünistega ning haigustunnustega loomad surmata asulast eemal viivitamatult pärast püüdmist. Kastpüünistesse sattunud terved loomad tuleb aga viia tagasi metsa.

Haigustunnustega loomade arvukuse piiramisel tuleb jälgida eetilisi tavasid ja vahendeid, näiteks et vanaloomi ei püüta ega kütita poegimise ajal ning lähtuda tuleb sellest, et tagatud oleks eelkõige ohutus inimestele ja teistele elusolenditele.

Luba kehtib kuni 31. detsembrini 2024. Korraldusega saab tutvuda SIIN

Lisainfo:
Margit Berg-Jürgens, keskkonnaspetsialist
margit.berg-jurgens@elva.ee / 5305 2500


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi