Elva vallas esitati 2022. aasta hajaasustusprogrammi taotlusvooru 69 taotlust

Hajaasustuse programmi selle aasta taotlusvooru laekus Elva vallas kokku 69 taotlust kogusummas 268 330,49 eurot. Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor oli avatud 1. veebruarist 1. aprillini.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on inimestel, kes elavad hajaasustusega piirkonnas, võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Elva valla osalus programmis oli 60 000 eurot, riik panustas samuti 60 000 eurot.

Elva vallavalitsusele laekus 69 taotlust kogumaksumusega 268 330,49 eurot. Kohalik omavalitsus teostas taotluste vastavuse kontrolli tulenevalt riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 ja tunnistas 9 taotlust mittevastavaks. 60 taotlust sai positiivse hinnangu.

Hindamise tulemusel moodustunud pingerea alusel saavad toetust 29 projekti. Neist 11 projekti olid kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks, 15 projekti veesüsteemide valdkonnast ning 3 projekti juurdepääsuteede parandamiseks. Rahaliste vahendite lõppemise tõttu jäi rahuldamata 31 taotlust.

Hajaasustuse programm jätkub ka järgmisel aastal. 2023. aasta Elva valla eelarvesse on planeeritud toetussummad. Eeldatav taotlemise aeg on 2023. aasta kevadel. Programmi tingimus on, et taotleja omaks vähemalt 2022. aasta lõpu seisuga sissekirjutust Elva vallas ning taotleja alaline ehk püsielukoht oleks samal aadressil.

Vaata täpsemalt: https://www.elva.ee/hajaasustuse-programm-2022


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi