« Tagasi

Elva valla üldplaneeringu avalik väljapanek lõpeb 15. oktoobril 2022

Elva valla üldplaneeringu avalik väljapanek lõpeb juba sel laupäeval, 15. oktoobril. Ootame kõiki huvilisi üldplaneeringuga tutvuma ja tagasisidet andma!  

Elva valla üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukavaga. 

Üldplaneering on avalikul väljapanekul 15. septembrist 15. oktoobrini 2022. Igaühel on sel perioodil võimalus esitada üldplaneeringu kohta ettepanekuid ja arvamusi. Palume need edastada e-aadressile elva@elva.ee

Üldplaneeringuga saab tutvuda:

  • Elva valla kodulehel →  
  • Elva linnaraamatukogus (Tartu mnt 3, Elva linn)
  • Rõngu raamatukogus (Valga mnt 6a, Rõngu)
  • Hellenurme raamatukogus (endine vallamaja, Hellenurme)
  • Puhja teenuskeskuses (Elva tee 1, Puhja)
  • Konguta rahvamajas (Annikoru)
  • Rannu teenuskeskuses (Elva tee 7, Rannu)
     

Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee / 527 1860


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi