« Tagasi

Elva valla üldplaneering on avalikul väljapanekul

Elva valla üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi ning selle koostamise põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukavaga.

Üldplaneering on avalikul väljapanekul 15. septembrist 15. oktoobrini 2022. Igal isikul on sel perioodil õigus esitada üldplaneeringu kohta ettepanekuid ja arvamusi. Palume need edastada e-aadressile elva@elva.ee

Üldplaneeringuga saab tutvuda:

  • Elva valla kodulehel →  
  • Elva linnaraamatukogus (Tartu mnt 3, Elva linn)
  • Rõngu raamatukogus (Valga mnt 6a, Rõngu)
  • Hellenurme raamatukogus (endine vallamaja, Hellenurme)
  • Puhja teenuskeskuses (Elva tee 1, Puhja)
  • Konguta rahvamajas (Annikoru)
  • Rannu teenuskeskuses (Elva tee 7, Rannu)


Ootame kõiki huvilisi üldplaneeringuga tutvuma ja tagasisidet andma!  


Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee / 527 1860


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi